Intrum

Kraftig økning i bilinkasso

Inkassoselskapet Intrum registrerer over 20 prosent økning i antall inkassosaker knyttet til billån de siste tre månedene. – Dette ser vi på som det første sykdomstegnet i privatøkonomien til folk…


Klar tale fra Intrum

Inkassobransjen er dessverre ikke kjent for enkel kundekommunikasjon – det ønsker Intrum å endre på nå. Lenge har ord som «hovedstol», «akkordoppgjør» og «begjæring» vært presise faguttrykk, men for folk…