Leserinnlegg: Eldre skal ikke være en salderingspost!

sint mann Illistrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

God og verdig eldreomsorg er viktig for Fremskrittspartiet, og vi vil ikke akseptere at Ap og Sp kutter i viktige tjenester for dem som har bidratt til å bygge dette landet. I budsjettforslaget regjeringen nylig har lagt frem er eldre den store taperen. Det vil FrP kjempe mot.

Av: Bård Hoksrud og Morten Wold, FrPs helsefraksjon på Stortinget.

Derfor har FrP nylig vedtatt å kjempe for følgende seks saker:

  • FrP vil videreføre tilskuddsordning til bygging og rehabilitering av flere sykehjem omsorgsboliger.
  • FrP vil legge frem en ernæringsreform som skal fremme ernæring og matlyst, og redusere underernæring blant eldre.
  • FrP vil benytte all ledig kapasitet for å styrke eldreomsorgen, uavhengig av om det er et offentlig, privat eller ideelt tilbud.
  • FrP vil sikre midler til å bygge kjøkken på norske sykehjem.
  • FrP vil sikre videreføring av reformen «Leve hele livet».
  • FrP vil opprettholde Eldreombudet for å sikre eldres rettigheter.

Fremskrittspartiet vil be regjeringen legge frem en ernæringsreform for å sikre god ernæring ved norske sykehjem. Vi vil også sikre penger til kjøkken på sykehjemmene. God, hjemmelaget mat og matlukt i korridorene kan bidra til å styrke matlyst og god ernæring hos de eldre.

I en rapport fra Helsedirektoratet for 2020 kommer det frem at hele 44,4 prosent av norske sykehjemsbeboere er underernært. 1218 personer døde på sykehjem i 2020 som følge av underernæring eller sult. Det er ikke akseptabelt i verdens rikeste land.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er eldre blant de største taperne. Arbeiderpartiets og Senterpartiets store løfter i valgkampen er forlatt –eldreomsorg blir nedprioritert.

Nå står kampen mellom oss som ønsker flere sykehjemsplasser, og regjeringen som vil sende folk i sykehjemskø. Det ventes en enorm eldrebølge de neste årene, og behovet for flere omsorgsplasser er stort. Derfor er det uforståelig at regjeringen vil kutte enmilliard kroner i investeringstilskudd til omsorgsboliger. FrPs landsstyre ber derfor om at FrPs stortingsgruppe sørger for å bevilge mer penger til bygging av nye sykehjemsplasser. Vi må sikre at de som trenger en sykehjemsplass med heldøgnspleie skal få dette når behovet melder seg.

I tillegg har regjeringen på seg de ideologiske skylappene, og fremstår mer opptatt av å presse ut private velferdsaktører enn å sørge for god omsorg for landets eldre og syke. FrP er opptatt av å ta alle gode krefter i bruk, og vi er helt avhengige av konkurranse fra private aktører for å få eldreomsorgen til å skinne.

Regjeringen fremstår smålige når de foreslår å legge ned Eldreombudet. Eldreombudet spiller en viktig rolle i å tale de eldres sak og sikre deres rettigheter. Det kan virke som om regjeringen ikke ønsker et ombud som kan påpeke hvor dårlig politikken deres faktisk er.

Midlene til kvalitetsreformen «Leve hele livet», som FrP la frem i regjering kuttes også. Dette vil svekke kvaliteten i eldreomsorgen ytterligere.