Lederne støtter kravet om anstendig pensjon i private barnehager

barn høst Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Svekkede rammevilkår fra staten må ikke gi svekkede pensjonsrettigheter for ansatte i private barnehager tilknyttet PBL Kampen står om å få pensjonsvilkår tilsvarende det som er vanlig i de kommunale og øvrige private barnehagene. Barnehageansatte er ikke lønnsvinnere og derfor er kampen om anstendig pensjon også viktig for å sikre rekruttering til denne bransjen.

De streikende organisasjonene opplever at PBL løper fra løfter som er gitt om å innføre en livsvarig AFP. Lederne er enige med de streikende organisasjonene om at dette er en konflikt PBL må ta det fulle ansvaret for. At PBL mener en slik ordning blir for kostbar når andre private barnehager har en slik ordning, fremstår som et svakt argument. Dersom PBL mener de økonomiske rammene for private barnehager ikke er bærekraftig får de ta dette med regjeringen. Det kan ikke være slik at de ansatte i PBL barnehager skal være pensjonstapere.

Ta kampen med staten

PBL omtaler streiken som overraskende og mener at organisasjonene har fremsatt urealistiske krav. PBL har svart med å legge konsekvensen av det de mener er endrede forutsetninger over på de ansatte i deres medlemsbarnehager. PBL mener reduksjonen i pensjonstilskudd til private barnehager gjør det umulig å imøtekomme kravet om en anstendig pensjon og skyver med det fra seg ansvaret for de ansatte i sine medlemsbarnehager.

– Lederne står sammen med PBL i at rammevilkårene for private barnehager skal likestilles de offentlige, men den kampen er mot regjeringen, ikke de ansatte, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Tap av rettigheter

Det haster også med å få innført denne ordningen. På grunn av reglene for opptjening av rettigheter til privat AFP, mister ansatte i private barnehager hvert år rettigheter knyttet til denne ordningen.

Konkret betyr det store økonomiske tap for ansatte som gjennom et langt arbeidsliv har vært lojale mot sine arbeidsgivere.

Lederne vil oppfordre PBL til å bidra til en rask løsning på denne konflikten og sikre at de ansatte får en anstendig pensjon som er på nivå med det kommunalt ansatte og de fleste andre ansatte i private barnehager allerede har.