Ledende gavekortaktør ønsker regulering av bransjen

gavekort Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Markedssjefen i iGive, en av Norges ledende leverandører av gavekortløsninger, uttrykker støtte for Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt forslag om nye regler for gavekort, og ser helst at regjeringen regulerer hele bransjen. Forslaget er nylig ferdigbehandlet i familie- og kulturkomiteen, og skal opp til votering i Stortinget tirsdag denne uken.

– Som en av de lengst eksisterende og største leverandørene av gavekortsystemer kjenner vi bransjen svært godt, og det er ikke tvil om at enkelte aktører driver på en måte som er lite forbrukervennlig. Faktisk mener vi regjeringen bør gå enda lengre enn et strengere regelverk, og heller regulere hvilke aktører som får lov til å selge gavekort, sier markedssjef Jens Ellingsson.

Selskapet leverer gavekortløsninger til en rekke kjøpesentre, butikkjeder og sentrumsforeninger spredt over hele landet, og har sett gavekortaktører komme og gå.

Et flertall bestående av regjeringspartiene og Frp går mot flere av innstrammingene, mens en allianse bestående av SV, Høyre og Venstre vil innføre et krav om en standard gyldighetstid på tre år, samt et forbud mot å trekke gebyrer fra gavekort etter de er solgt og overlevert til kunden.

– Både dette med standard gyldighetstid og forbud mot gebyrer etter kjøp er gode forslag som vil gjøre det mer oversiktlig for forbrukeren. Men jeg vil påstå at leverandører som ikke har et sikkert system er et større problem enn gyldigheten på gavekortene. Dette er gjerne ferske aktører som ikke informerer sine kunder, altså butikker, kjøpesentre og sentrumsforeninger, om risikoen i systemene sine.

Markedssjefen i iGive mener det er svært viktig at de som skal løse inn gavekortene også eier gavekortkontoen. Hos flere av aktørene i markedet går pengene ved salg rett inn på systemleverandøren sin konto, og pengene blir ikke overført butikkjedene eller kjøpesenteret før gavekortet benyttes som betalingsmiddel. Det gikk fryktelig galt for noen år siden, da en slik leverandør forsynte seg av gavekortpengene og til slutt gikk konkurs. Igjen satt tusenvis av kunder som ikke fikk brukt gavekortene sine.

I følge iGive er det kun slike useriøse systemleverandører som tjener på at gavekort går ut på dato. For selv om økonomieksperter har anslått at det ligger ubrukte gavekort for milliardverdier i norske skuffer og lommebøker, viser data fra iGive sine systemer at det kun er småsummer på de fleste gavekort som har gjenstående verdi ved utløpsdato. Og markedsføringskampanjer de har gjennomført har vist at det er overraskende små beløp som skal til for at kunden velger en butikk fremfor en annen. Dette tyder på at det er dårlig butikk, for alle andre enn systemleverandører som eier gavekortkontoene til sine kunder, å spekulere i at gavekort ikke blir benyttet.

– Det er faktisk mye mer å tjene for butikkene på å informere kundene før gavekortet går ut på dato, enn å håpe på at gavekortet ikke blir brukt. En femtilapp er mer enn nok til å trekke en kunde tilbake til butikken, og erfaringsmessig legger kunden nesten alltid mer penger igjen enn verdien på gavekortet, påpeker Ellingsson.

Flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, ber regjeringen vurdere en styrking av forbrukernes rettigheter ved erverv og bruk av gavekort. De krever ikke å innføre et forbud mot å trekke penger fra gavekortet etter salg, men ber regjeringen vurdere det. Et punkt om å gjøre vilkårene for gavekortet tydelige på selve kortet, som SV foreslo, er også med videre i flertallsforslaget.

Innstillingen fra familie- og kulturkomitéen skal opp til votering i Stortinget 9. mai. iGive håper at forslagene om standard gyldighet, forbud mot gebyrer etter kjøp, og krav om tydeligere vilkår blir vedtatt. Dette vil sikre en bedre kjøpsopplevelse for kunden, og en mer forutsigbar og rettferdig praksis i gavekortbransjen.
– Så får jeg heller utfordre regjeringen til å se på kravene for å få operere som gavekortleverandør i neste omgang, sier Ellingsson.

iGive vil fortsette å arbeide for en ansvarlig og transparent praksis i bransjen og ser frem til å se hvordan Stortinget håndterer denne viktige saken for norske forbrukere og næringsliv.