Kundenes dom over bankene: Sbanken best, DNB dårligst

data jente Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

AS Norge har det siste året vært preget av et høyt aktivitetsnivå og økonomisk vekst, men er nå inne i en periode med økende inflasjon, galopperende strømpriser, høyere renter og stagnerende boligpriser. Den økonomiske hverdagen er mer usikker, og det er klart at mange vil få en strammere økonomi fremover. Bankene spiller en viktig rolle i alt dette, men i hvilken grad har den økonomiske usikkerheten mange nå opplever påvirket bankopplevelsen?

Lite – ifølge den seneste kundeundersøkelsen fra EPSI. Tilfredsheten blant privatkundene er den samme som i fjor, mens bedriftene er blitt mer fornøyde over det siste året.

EPSI Rating har nettopp fullført nok en omfattende kundeundersøkelse av bankbransjen i Norge – den 20. i rekken. Drøyt 5000 personer og bedrifter landet rundt er blitt intervjuet i forhold til opplevelsen med deres hovedbank.

– Til tross for at tilfredsheten i bransjen totalt sett er stabil, viser undersøkelsen at det fortsatt er store forskjeller i bankopplevelsen, både i privatsegmentet og ute blant bedriftene, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. Noen banker kan i år vise til solid fremgang fra i fjor, mens andre faller tilbake.

Topp 3 banker 2022:

  1. Sbanken
  2. Sparebank 1
  3. Sparebanken SF

Sbanken best i privatmarkedet – DNB på bunn

Årets EPSI måling i privatsegmentet tar for seg 18 ulike banker,- alt fra de store nasjonale til de mindre regionale bankene. Blant disse 18 bankene er det Sbanken som også i år kan skilte med de mest fornøyde bankkundene. Til tross for en liten tilbakegang i kundetilfredsheten, er det ingen tvil om at Sbanken fortsatt leverer en svært god og enkel bankopplevelse.

– Sbanken presterer meget godt på de krav og behov som kundene deres har, forteller Høst. I tillegg til å tilby enkle bankløsninger er kundene også svært tilfredse med servicenivået og med Sbankens priser og betingelser.

På bunn i årets måling finner vi DNB. Selv om DNB gjør det bra blant de yngre kundene, er totalinntrykket preget av at DNB er for passive overfor kundene.

– DNB skårer relativt bra på de digitale tjenestene og løsninger, men lykkes ikke fullt så godt som andre banker på det å møte kundenes krav og behov innen service og oppfølging, fortsetter Høst. Mange DNB kunder føler seg ikke godt nok prioritert.