Høye strømpriser: 3 av 10 bruker tørketrommel om natten for å spare penger

tryg Vaskamaskin brann. Foto: Tryg.

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer 28 prosent at de bruker tørketrommel om natten på grunn av de høye strømprisene. – Vi frykter for brannsikkerheten til vinteren, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Økte strømpriser, og ofte billigst om natten, gjør at mange forsøker å spare penger ved å vaske og tørke klær mens de fleste sover.

– Vi har forståelse for at folk forsøker å spare strøm der de kan, men vi frykter for brannsikkerheten, spesielt ved bruk av tørketrommel hvis man lar denne gå mens alle sover i huset. Av husbranner DSB har registrert de siste fem årene startet 35 prosent av disse i vaskemaskin eller tørketrommel, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Det kan samle seg store mengder lo inne i en maskin, og når dette blir varmt risikerer man at det kan antenne.

– I strid med god brannforebygging

Også brannvesenet mener store variasjoner i strømprisen på natt og dag gjør at folk tar en unødvendig risiko for å spare penger.

– Vi er ikke overrasket over disse tallene. Strømmen er billigst om natten, og når vi i tillegg har fått en nettleiemodell som oppfordrer til forbruk om natten, så er dette i strid med god brannforebygging, sier Ole Johan Ingebrigtsen ved Nordhordland og Gulen interkommunale brannforebyggende avdeling.

Han mener det er vanskelig for brannvesenet å endre forbrukers holdninger, så lenge det er en økonomisk gevinst med å ta klesvasken på natten.

– At man ikke skal bruke tørketrommel om natten er en kjent sak. Men det blir vanskeligere å nå igjennom med budskapet vårt, så lenge det faktisk er billigere strøm om natten, sier han.

Fikk sjokk da han åpnet maskinen

At en tørketrommel kan være en potensiell brannfelle fikk Rune Gusterud erfare når hans maskin sluttet å virke.

– Jeg åpnet topp- og sidedekselet på tørketrommelen. Synet som møtte meg var et sjokk. Det lå store mengder med støv og lo rundt trommelen. Så mye at maskinen sluttet å virke. Det er skummelt å tenke på hva som ville skjedd hvis dette tok fyr, sier Gusterud.

Tørketrommelen var kun fem år gammel og alle filtre var rengjort etter hver bruk. Ødelagte pakninger og dårlig vedlikehold er begge vanlige årsaker til støvansamling i en maskin.

6 av 10 uten røykvarsler

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov i september, er det store geografiske forskjeller blant de som svarer at de bruker tørketrommel om natten på grunn av de høye strømprisene.

 

Høyest andel finner en i Vestland med 32 prosent, mens andelen i Troms og Finnmark kun er på 8 prosent, noe som illustrerer prisforskjellen i strøm mellom landsdelene.

 

– I en undersøkelse i vinter svarte dessuten 6 av 10 at de ikke hadde røykvarsler der tørketrommelen står, noe vi anbefaler sterkt. Det vil i det minste gi økt sikkerhet for at man våkner dersom noe skulle skje med en tørketrommel som går midt på natten mens man sover, sier Brandeggen.