Bryter ofte fartsgrensen

gjensidige Bilskade, illustrasjonsbilde. Foto: Gjensidige.

1 av 8 menn kjører ofte over fartsgrensen, viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for Gjensidige.

Det er dobbelt så stor andel menn enn kvinner som ofte kjører over fartsgrensen, og en langt høyere andel menn synes det er akseptabelt å kjøre over fartsgrensen. I antall betyr det at flere hundre tusen mannlige bilister ofte kjører for fort.

Hundrevis av skademeldinger

– Mye dreier seg om holdninger, og ulike rapporter viser at høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. Daglig, året rundt, får forsikringsselskapet inn hundrevis av skademeldinger etter små og store hendelser i trafikken.

– Vi oppfordrer bilistene til å ta det med ro på hjemvei etter langhelgen, sier han.

Tilpass farten

– Fartsgrensen er en øvre grense som sier noe om maks hastighet. Trafikanten må selv tilpasse farten etter forholdene. Eksempelvis betyr ikke en fartsgrense på 80 km/t at det alltid er smart å kjøre i 80 km/t, blant annet på smale og svingete veier, sier han.

Det er alltid flere faktorer som medvirker til at en ulykke inntreffer. Dette kan være kombinasjoner av forhold knyttet til trafikantene og deres atferd i trafikken, forhold ved vegen og vegmiljøet, forhold knyttet til kjøretøyene, eller ytre forhold som vær- og føreforhold.

– Det er hevet over all tvil, at dersom gjennomsnittsfarten for norske bilister hadde gått ned, hadde det medvirket til at flere menneskeliv kunne vært spart, fastslår Rysstad.

Høy fart medvirker til rundt en tredjedel av dødsulykkene (kilde UP). Høy fart etter forholdene eller fart over fartsgrensen har vært en sannsynlig medvirkende faktor i 32 prosent av dødsulykkene i 2021 (kilde UAG Ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen). Målinger fra Statens vegvesen viser at 60,1 % av trafikken overholdt fartsgrensen i 2021. Politiet har reagert mot totalt 191.423 hastighetsovertredelser i 2021.