Dårlig veistandard: Disse bilskadene fikk mange i sommer

bildekk Bildekk, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

– Mange valgte bilferie i sommer og fikk ublide møter med varierende norske veier.

Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

– Vi har sett mange skader på hjul og felger i sommer. Punkterte dekk, skadde felger, ødelagte støtdempere og skjev hjulstilling. Det skjer fordi mange har kjørt på dårlige veier. Hull i veiene, telehiv i bakken og smale veier har satt sine spor på mange biler, sier han.

Hele 40 prosent har opplevd å få skade på bilen på grunn av dårlig vei, viser en undersøkelse NAF gjorde i 2022. Frende ser en økning i denne typen skader hver eneste sommer.

Dårlige veier fører til dødsulykker

– Det brukes enorme summer på vedlikehold av veier i Norge hvert år, men vi ser at standarden likevel er for dårlig mange steder. Det er et stort etterslep med veier som burde vært i bedre stand, sier Ytre-Hauge i Frende.

Før sommeren kom Riksrevisjonen med kritikk mot veistandarden mange bilister opplever rundt i landet. Faktorer relatert til drift og vedlikehold medvirker til omtrent 30 dødsulykker på norske veier i året. I fjor omkom 118 mennesker i trafikken, viser tall fra Statens Vegvesen. Det var en stor økning fra året før, da antallet omkomne var 80.

– Dårlige veier burde ikke vært en faktor som fører til dødsulykker. Det er altfor mye annet som bidrar til det som var en skrekkelig dødsstatistikk i fjor. Sjåfører som sjekker mobilen bak rattet, kjører for fort eller blir forstyrret på andre måter er farlig nok om ikke veien i seg selv også skal være en faktor, sier fagsjefen.

Campingvogner kan få store skader

– Vi ser også at mange med campingvogner får skader hver sommer, etter kjøring på dårlige veier. Dette er skader som ikke skjer akutt, så mange oppdager dem først etter ferien. Eller ved årlig service eller fuktkontroll, hvor det blir oppdaget lekkasjer eller fuktskader. Vi ser at vegger, gulv og tak rett og slett løsner fra hverandre fordi vognen ikke tåler påkjenningen av en helt vanlig norsk sommerferie, sier Roger Ytre-Hauge.

– Et par millimeter glipe er i seg selv en stor skade og nok til at det fort oppstår fuktskade i tillegg, sier han.

Slike skader er vanskelige å vurdere for forsikringsselskapene.

– Det er ikke mulig å knytte skaden til en konkret hendelse, det har gjerne skjedd over tid, sier Ytre-Hauge.

Du kan få erstatning fra det offentlige

Har du fått en skade som du mener vegmyndighetene burde ha et ansvar for, kan du kreve erstatning fra det offentlige.

NAF anbefaler at du sender inn et skriftlig krav til veieier der skaden skjedde. Det kan være kommune, fylkeskommune eller staten som er ansvarlig for veien.