Avtalebrudd om brillestøtten: – Foreldrenes lommebok skal ikke avgjøre om barn får se

Norges BlindeforebundTerje Andre Olsen i Blindeforbundet. Foto: Norges Blindeforebund.

NTB meldte i går om at regjeringen går inn for mer enn halvere brillestøtten til barn. Blindeforbundet mener det er brudd på budsjettavtalen med SV.

I ordningen med brillestøtte til barn som kom i august 2022, påsto departementet at kriteriene for å få briller, ville gi en kostnad på 220 mill kr i året. Blindeforbundet var sterkt uenige i de vurderingene, og pekte på flere feil i grunnlaget departementet hadde for sine beregninger. Blindeforbundet hevdet da at med departementets beregninger ville ordningen koste langt mindre enn det beløpet man faktisk hadde til rådighet. Nå viser det seg at Blindeforbundet fikk rett, og at med de kriteriene departementet la til grunn,  koster ordningen 80 mill i året.

– Men dagens brillestøtte dekker på ingen måte de faktiske kostnadene som familier har. Det dekkes bare ett par i året, det er en betydelig egenandel, og støtten gis etter faste satser ut fra brillestyrke, selv om de faktiske kostnadene er langt høyere, sier forbundsleder Terje Andre Olsen.

Øverste sats er 4 975 kr og laveste er 770 kr. Så hvis brillene koster 10 000 kr, må du betale mer enn 5000 kr selv. Øverste sats gjelder brilleglass med styrke med mer enn 10. For alle satser er det regnet inn en egenandel på 460 kr.

SV ber regjeringen snu

220 mill var det SV hadde avtalt med regjeringen om brillestøtte i statsbudsjettet. Nå må ordningen forbedres, siden forliket med SV gir rom for en langt bedre ordning enn den som gjelder nå, og som regjeringen foreslår å videreføre.

Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant for Østfold Sosialistisk Venstreparti og leder i Arbeids- og sosialkomiteen er helt på vårt parti og sier følgende:

– Ordningen er ikke god nok. SV ble enig med regjeringspartiene om en ordning med 220 millioner til brillestøtte. Nå er fasit svart på hvitt at kriteriene er så strenge at pengene ikke når frem. Da må regjeringa bare snu, og følge opp det vi ble enige om i utgangspunktet.

– Innenfor 220 mill kr mener vi det er det rom for å ta bort egenandelen, gi flere par briller per barn i året, og dekke faktiske kostnader når de er betydelig høyere enn den satsen man havner i, sier Terje Andre Olsen.

Blindeforbundet har en egen Facebookgrupe for foreldre til barn som bruker briller med mer enn 5000 medlemmer. Det har vært stort aktivitet i det siste, og nye medlemmer har kommet til, og de fortviler over at brillestøtten er alt for dårlig. Med et aktivt barn kan det fort skje at man må bytte briller i løpet av året, siden synet endrer seg eller siden brillene kan bli skadet i lek og idrett.

– Mange av disse barna vil ikke fungere uten briller. Hvis du har styrke 12 får det veldig store konsekvenser hvis du må gå uten briller fordi familien ikke har råd til å betale et nytt par med briller, fastslår Olsen.