Anerkjennelse på jobb gir motivasjon og bedre helse

Arbeidstilsynet Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte. Foto: Arbeidstilsynet.

– Å jobbe et sted der du blir sett og satt pris på er både viktig for motivasjonen til de ansatte, men også for å skape et godt og lønnsomt arbeidsmiljø, sier Karin Scheel, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Anerkjennelse påvirker også helsen vår. Forskning viser at om vi får gode tilbakemeldinger og tilstrekkelig med anerkjennelse så vil vi stå sterkere i krevende arbeidssituasjoner, og bli mindre syke.

– Det å oppleve respekt, at man har en betydning i virksomheten, er viktig for vår selvfølelse og identitet som arbeidstaker, sier Stein Knardahl, forskningsdirektør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som også er med i Arbeidstilsynets webinar.

Hva er anerkjennelse?

Anerkjennelse handler om at den ansatte blir respektert som person, å vise at den ansattes jobb og arbeidsoppgaver er viktige for bedriften og å gi riktige tilbakemeldinger til den ansatte.

– Anerkjennelse er altså mer enn ros. Det handler også om respekt for deg som person og respekt for den jobben du gjør i virksomheten, sier Knardahl.

Det å få større ansvar eller mer frihet i hvordan du ønsker å løse arbeidsoppgavene er også en form for anerkjennelse. Det viser at arbeidsgiveren din har tillit til at du kan løse oppgavene godt.

– Ved å ta med ansatte på råd når man diskuterer ting som angår jobben man gjør, viser arbeidsgiveren at den ansatte er viktig for virksomheten, fortsetter Knardahl.

Tilbakemelding fra leder er viktig

En viktig del av anerkjennelse er tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte.

– Sørg for at ansatte får god tilbakemelding for det som gjøres, og gi ros og belønning når det er riktig. Og belønning er ikke bare lønn, men også ansvar og interessante oppgaver, sier Knardahl.

Tre råd for å gi gode tilbakemeldinger:

  1. Gi en løsningsorientert tilbakemelding slik at den ansatte kan kunne gjøre noe med situasjonen basert på den tilbakemeldingen som er gitt.
  2. Vær konkret og spesifikk. Si akkurat hva som var bra.
  3. Gi tilbakemelding så raskt som mulig