Verden venter

Hjelp fra profesjonelle oversettere kan være smart ved formidling av et budskap på et fremmedspråk. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Uansett om du er selvstendig, leder av en virksomhet eller alminnelig lønnsmottaker, så vil det være en god ide å løfte blikket ut i verden. Den digitale verden har nemlig gitt nye muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Heldigvis behøver ikke språket å være din største utfordring.

Artikkelen er skrevet av WeDigitize for Diction.no

For iverksetteren

Hvis du er en av mange selvstendige iverksettere i dag, så har du sikkert allerede tenkt på mulighetene dine, for å ekspandere virksomheten.

Som iverksetter skal man selvfølgelig tenke stort, og de fleste har visjoner om å kunne få virksomheten, produktene og de gode ideer spredt ut til et størst mulig marked.

For å lykkes som iverksetter skal en ha mange kvaliteter, ført og fremst skal du har gode ideer og evnen til å gjøre ideene om til virkelighet. Men du skal også ha en eksepsjonell arbeids disiplin, gode rådgivere og en realistisk, men ambisiøs plan for fremtiden.

For mange inngår det i planen, at de skal erobre resten av Europa, og på sikt, hele verden.

For å kunne lykkes med dette, skal kommunikasjonen være i orden, og avspeile virksomhetens seriøsitet og profesjonalitet.

Selv om de fleste av oss snakker flytende engelsk, og ofte flere språk, er det dessverre ikke alltid ens formidling på et fremmedspråk, får frem alle de geniale detaljer i ens virksomhet eller produkt.

Det kan derfor være en riktig god ide, og benytte seg av profesjonelle oversettere.

Hvis du f.eks. har en tekst du skal ha oversatt til engelsk, kan du få den oversatt av profesjonelle oversettere, som har engelsk som sitt eget morsmål.

På denne måten sparer du tid, og er samtidig helt sikker på at produktet du vil selge, eller budskapet som skal formidles, blir kommunisert på best mulig måte.

Hjemmesiden skal stå knivskarpt, gjerne på flere språk. Her er det igjen en god ide og få hjelp utefra. Spesielt hvis du er ny i gamet, så er det viktig at kommunikasjonen står knivskarpt, da det er dine samarbeidspartnere sitt første møte med deg, og virksomheten din.

For virksomheten

For enhver virksomhet, er det i dag viktig å kunne kommunisere på flere språk.

Kanskje din virksomhet har ansatt egne oversettere, som arbeider på flere språk, eller hjelper dere hverandre bare så godt som dere nå kan.

Om det er behov for ekstern oversettelseshjelp, er individuelt, og noe hver virksomhet må overveie.

Men hvis virksomheten har faste samarbeidspartnere, hvor kommunikasjonen er på et fremmedspråk, så kan det vær en god ide med ekstern hjelp.

Et oversettelsesbyrå kan sørge for at den samme oversetter står for kommunikasjonen med samarbeidspartneren over tid.

På denne måten vil det være en konsekvent og gjenkjennelig kommunikasjon, som avspeiler virksomhetens seriøsitet.