Skattegrunnlag

Vil skattlegge fordel ved bruk av egen bolig

Skatteutvalget vil innføre skatt på fordel ved å bo i egen bolig og gjeninnføre arveavgiften. Utvalget sier det vil utvide skattegrunnlaget og bruke markedsverdi som grunnlag. Det vil gi radikalt…