Leiepriser


Økningen i leieprisene fortsetter

Leieprisene nasjonalt i Utleiemeglerens portefølje øker med 8% sammenlignet med februar i fjor. – Tilbudet av utleieboliger øker, men etterspørselen fra leietakerne øker mer. Vi forventer at etterspørselen fra leietakerne…