Skyhøye utgifter til medisinsk behandling – To land skiller seg ut

overrasket Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Gjensidige registrerer stadig høyere utgifter til medisinsk behandling i de populære ferielandene Hellas og Tyrkia, der prisene har steget 20 prosent på kun seks måneder. Stive priser og overbehandling er en dårlig kombinasjon.

– Oppfordringen er klar, ta kontakt med forsikringsselskapet før du drar til lege eller sykehus på stedet, sier Hege Saltboden Karlsen, leder for Gjensidiges reiseavdeling, som også håndterer saker for selskapets egen reisespesialist Gouda Reiseforsikring, der primærmålgruppen er bedriftsmarkedet.

Elendig sykehusstandard

Gouda Reiseforsikring har god oversikt over behandlingstilbud lokalt, og kan guide den enkelte til rett sted.

– Det vil også sikre deg mot enten overbehandling og enda verre, feil behandling, fastslår hun. De får stadig henvendelser fra fortvilte kunder som har havnet på et offentlig sykehus med dårlig standard.

– Det er det mange som ikke har tenkt på i forkant, og her skiller Tyrkia og Hellas seg vesentlig ut fra Spania, der standarden jevnt over er bedre, sier hun.

– I Hellas er offentlige sykehus svært dårlige. Det vil si at selve behandlingen for skade/sykdom kan være god, men den gode sykepleien og servicen vi er vant til hjemmefra er totalt fraværende. Der er det forventet at familie stiller opp og steller den syke, derfor ingen god sykepleie, forteller Karlsen.

Nordmenn blir «misbrukt»

Alt fra hoteller, agenter og ambulanseservice til leger og sykehus vil ha en bit av kaken hvis en turist blir syk. For de vet at norske turister ofte har god økonomi.

– Derfor kan behandling og syketransport bli svært dyrt. Nesten daglig får vi henvendelser fra nordmenn som føler seg lurt etter legebesøk, sier hun.

Det er ikke kun i den lokale basaren man risikerer å betale mer enn hva man egentlig burde. På legekontoret du har fått anbefalt av hotellet risikerer du å bli presentert for en voldsom regning etter endt behandling. Ofte har den ikke vært særlig omfattende eller tidkrevende heller.

– Svindel av forsikringsselskap har blitt en gullgruve for helsesektoren, forteller reisesjefen.

Forsikringsselskapet har mulighet til å nekte erstatning hvis samme person etter gjentatte advarsler, unnlater å kontakte oss først og går i samme fella med å dra kredittkortet og bli overbehandlet mange ganger!

Eksempel

En middelaldrende mann med flere plager, blant annet magesår, var i år på ferie i Tyrkia. Han fant selv et sykehus, som ville legge han inn. Men Gouda kjenner til at dette sykehuset er kjent for overbehandling, og aktiverer sin lokale partner for å stille betalingsgaranti til hospitalet for utredning, behandling og ev sykehusinnleggelse.

Sykehuset forsinker saken, og Gouda-legen kan ikke få prøvesvar fra dem. Etter Goudas og vår lokale samarbeidspartners konstante overvåking av saken, sier sykehuset at mannen er «Fit for Flight» og kan reise hjem som normalt. Goudas lege er uenig i dette og vi ber kunden dra til et annet sykehus for å få et synspunkt også derfra. Det viser seg at kunden ikke egner seg for å reise hjem som vanlig reisende.

Gouda Medical foreskriver ambulansefly hjem til Norge, og prisen er nærmere 500 000 norske kroner. Kostnader for medisinsk behandling vil sannsynligvis bli på 150-200 000 norske kroner.