SAS lanserer Travel Pass Biofuel

sas SAS, illustrasjonsbilde. Foto: SAS.

AS tilbyr nå et klippekort som inkluderer fossilfritt drivstoff. Med Travel Pass Biofuel kan bedriftskunder som reiser regelmessig til samme destinasjon få inkludert miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende drivstofforbruket på sin flyreise.

Med Travel Pass Biofuel får kundene et forhåndsbetalt klippekort til nedsatt pris, der 100 % biodrivstoff alltid er inkludert. Dermed kan de redusere klimapåvirkningen av flyvningene sine.

– SAS har ambisiøse bærekraftmål og forplikter seg til å øke bruken av bærekraftig flydrivstoff, slik som biodrivstoff, for å redusere luftfartens innvirkning på klimaet. Ved å gjøre det mulig å kjøpe Travel Pass Biofuel ønsker vi nå kundene velkommen om bord på reisen mot en mer bærekraftig luftfart. Dette er perfekt for kunder som ønsker å gjøre flyturene sine mer bærekraftige, sier Markus Ek, direktør for globalt salg i SAS.

SAS vil ha en ledende rolle for mer bærekraftig luftfart og jobber hardt for å redusere CO2-utslipp. Dette gjør SAS blant annet ved hjelp av moderne og drivstoffeffektive fly samt ved å bruke bærekraftig flydrivstoff. SAS jobber hele tiden for å øke forsyningen og bruken av bærekraftig flydrivstoff (SAF) slik som biodrivstoff. Dette bygger en bro på reisen mot netto nullutslipp i luftfarten. Biodrivstoffet kundene bidrar med, legges til biodrivstoffet SAS allerede kjøper. Dermed kan vi sammen bevege oss raskere mot en mer bærekraftig fremtid.