Rollen til Bitcoin i et alt mer fragmentert kryptounivers

Foto: David McBee/ Pexels.com

Det er mange som vil si at Bitcoin er den «originale» kryptovalutaen. Det fantes noen få andre elektroniske valutaer basert på kryptografi før Bitcoin, men det var lanseringen av den desentraliserte Bitcoin-arkitekturen i 2009 som virkelig kickstartet hele kryptouniverset.

Artikkelen er skrevet av WeDigitize

I dag finnes det et tilnærmet uendelig utvalg av kryptovalutaer å velge mellom. Hva blir rollen til Bitcoin i årene som kommer?

Bitcoin som investeringsobjekt

Først som sist: Bitcoin fortsetter å skape ekstremt mye engasjement, inkludert heftige diskusjoner mellom norske økonomer og forskere. Det finnes ekstreme synspunkter på begge side av spektre, noen mener at Bitcoin er svaret på alle økonomiske utfordringer, samtidig som andre mener at det neste store krakket hele tiden er rett rundt hjørnet.

Kryptovaluta og blokkjeder er fortsatt relativt nytt, og dessuten relativt teknisk komplisert, noe som kan gjøre diskusjonen enda mer innfløkt. Til syvende og sist handler det likevel om noe så enkelt som at Bitcoin er et begrenset gode. Alle begrensede goder har en pris, som styres av tilbud og etterspørsel. Det har egentlig ikke noe å si om det handler om gull, råvarer, tradisjonelle valutaer eller helt andre investeringsobjekter.

Det er fortsatt slik at det å investere i Bitcoin for de aller fleste handler om å oppnå gevinst gjennom verdiøkning. Mining av Bitcoin er i stor grad profesjonalisert, og ikke nødvendigvis tilgjengelig for privatpersoner i like stor grad lenger. Derfor handler også kjøp og investering i Bitcoin om noe så enkelt som en tanke om videre oppgang i Bitcoin-kursen.

Bitcoin som betalingsmiddel i 2021

Bitcoin er i seg selv er ikke et veldig praktisk betalingsmiddel, noe som indirekte skyldes den høye verdien til kryptovalutaen. Det betyr nemlig at transaksjonskostnadene, som henger sammen med det mange kaller «mining», også er relativt høye. Samtidig finnes det løsninger på dette, i form av for eksempel et transaksjonslag som legges oppå selve Bitcoin-overføringene.

Dessuten er volatiliteten til Bitcoin ikke nødvendigvis en fordel når det gjelder å bruke valutaen som betalingsmiddel. Det kan helt enkelt bli for mye usikkerhet for både kjøper og selger.

Noen faktorer som kan påvirke utviklingen til Bitcoin i årene som kommer

Klima og energiforbruk har blitt et av de mest fremtredende argumentene til de som er skeptiske til Bitcoin. Hva som skjer på dette området, kan også ha mye å si for verdien og utviklingen til Bitcoin i årene som kommer. En av de andre store kryptovalutaene, Etherum med økosystemet rundt, vil snart gå over til en såkalt «proof of stake»-modell, som betyr at valutaen administreres i et system som ikke bygger på å løse kompliserte ligninger. Det er fortsatt uklart hva som vil skje med Bitcoin når det gjelder denne problemstillingen, men den må uten tvil adresseres.

Selve konkurransen med andre kryptovalutaer kan også ha mye å si for verdien til Bitcoin. Etherum er en av de mest dominerende alternativene til Bitcoin, med et digert økosystem bygget på og rundt Etherum-blokkjeden. Bitcoin er likevel en særdeles godt etablert kryptovaluta sammenlignet med mange andre.

Institusjonelle investorer vil også ha svært mye å si for verdien til Bitcoin. Nyheter om finansinstitusjoner som kjøper Bitcoin gir vanligvis utslag i kursen, og ses på som en tillitserklæring til langsiktigheten i kryptovalutaen. Eventuelle tyngre investeringer fra for eksempel pensjonsfond vil også kunne gi mer stabilitet og forutsigbarhet i årene som kommer.