Nordmenn trekker kredittkortet oftere i ferien, likevel kan man se en positiv gjeldsutvikling

Illustrasjonsfoto: Mikhail Nilov/ Pexels

Nye tall fra gjeldsregisteret viser en oppgang på usikret forbruksgjeld blant nordmenn på én prosent.

Artikkelen er skrevet av Lånepenger.no

Dette skyldes en økning på 1,6 milliarder kroner i forbruksgjeld i juli, totalt ligger den samlede gjelden på 152,6 milliarder kroner.

Dette er likevel en stor nedgang fra samme tidspunkt i fjor. Siden juli 2020 er den samlede usikrede gjelden hele 14,4 milliarder mindre, det er en reduksjon på 8,6 %, ifølge Gjeldsregisteret.com.

Gjelden utgjøres hovedsakelig av ulike, deriblant lån på dagen for forbrukslån/lån uten sikkerhet, lån uten kredittsjekk og kredittkortgjeld.

Daglig leder i Gjeldsregisteret AS, Egil Årrestad, uttaler at det var ventet en økning av rentebærende gjeld i juli.

Tallene viser som ventet at forbruket i juli steg på grunn av gjenåpningen, ferietid og høyere aktivitetsnivå i sommervarmen. Selv om den samlede gjelden går opp viser likevel tallgrunnlaget at de fleste betaler kredittkortregningene i tide, og omfanget av forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld holder seg reelt sett stabilt på et lavt nivå, forteller Årrestad til Gjeldsregisteret.com.

Koronasituasjonen vil bli avgjørende for forbruket fremover

Ved å holde landet åpent og øke reisevirksomheten vil man også holde et høyere aktivitetsnivå. Disse faktorene vil, ifølge Årrestad, føre til en økning i økonomisk forbruk. Samtidig vil en ny nedstengning av landet føre til det motsatte.

– Generelt sett har befolkningen vist en økonomisk skikk gjennom koronasituasjonen og gjenåpningen. Selv om forbruket øker tyder utviklingen på større bevissthet blant folk flest om å ikke pådra seg mer gjeld enn man kan betjene.

Årrestad mener dette inntrykket kan forsterkes på grunn av bankenes rutiner i forbindelse med innvilgelse av lån, og trekker frem bedre kredittvurderinger for å sjekke søkerens eksisterende forbruksgjeld som et eksempel.