Nå blir det fri overgang mellom Brakar, ØKT og Ruters busslinjer

ruterJernbanetorget. Foto: Ruter AS.

I løpet av høsten vil det bli fri overgang i ankomstsonen for busspassasjerer som reiser over grensene mellom Brakars, ØKTs og Ruters områder. Dette er første steg mot et mer sømløst kollektivtilbud i Viken.

– Nå gjør vi hverdagen litt enklere for pendlerne. Det har lenge vært et klart mål for Viken å gjøre reiseopplevelsen mer sømløs for de reisende. Med dette tiltaket blir det lettere å velge kollektiv ved at man slipper å kjøpe to billetter om man skal videre i den sonen man går av i når man tar en av de fylkeskryssende busslinjene, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken.

Innføres fra 1. november

Dette betyr at fra 1. november kan busspassasjerer fra Buskerud og Østfold til Oslo og Akershus, vil kunne reise videre med buss, trikk eller T-bane i Ruter-sonen de kommer til uten å kjøpe ekstra billett hos Ruter. Tilsvarende gjelder for Ruters linjer inn i Buskerud og Østfold. Fri overgang gjelder kun innenfor omstigningssonen, men den vil gjelde uavhengig om reisen starter eller slutter der.

– Vi fortsetter jobben med å gjøre kollektivreisen til det naturlige valget for de reisende, uansett hvilken side av fylkesgrensene de begynner reisen sin i, sier Skinnes.

Tiltaket innføres for å tilrettelegge for mer sømløse reiser i regionen og vil gjelde for reisende på følgende linjer:

  • Brakars linje 71 Drammen-Asker
  • Brakars linje 169 Lierbyen-Oslo
  • Brakars linje 200 Hønefoss-Oslo
  • ØKTs linje 9 Mysen-Askim-Oslo.
  • Ruters linje 540 Vestby-Moss
  • Ruters linje 490 Lillestrøm-Trøgstad