Reis flere på samme billett med Ruter – nå også på hverdager

ruterReis kollektivt med Ruter. Foto: Ruter.

Fra 19. september kan én voksen ta med inntil fire barn etter kl. 1800 på hverdager. Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å stimulere til at færre fritidsreiser skjer med privatbil, og bidra til at flere barn og unge reiser kollektivt.  Ruter utvider derfor dette tilbudet.

Ordningen starter opp fra mandag 19. september, og den vil gjelde gjennom hele 2023 som et prøvetiltak. Hittil har denne muligheten vært gjeldende i helger og på offentlige fridager, men nå utvides den til å gjelde også på hverdager etter kl. 1800.

– Nå kan du få rabatt hele uka! Dette er en gladnyhet for unge og barnefamilier, som kanskje sliter litt ekstra med økonomien i disse tider.

– En voksen kan fra mandag ta med inntil fire barn på billetten også på hverdager etter klokken 1800. Jeg håper det bidrar til at flere reiser kollektivt framfor å bruke bilen til for eksempel fritidsaktiviteter eller vennebesøk. Det vil gi mindre kø, renere luft og reduserte utslipp for alle.

– Oslos har nå et av verdens beste kollektivtilbud, og vi skal fortsette å jobbe for at det blir ende bedre og billigere fremover. Det skal lønne seg å reise miljøvennlig. Ett av tiltakene er utvidelse av grupperabatten til å også gjelde alle dager på ettermiddag og kveldstid, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

For å understreke at dette tilbudet kan benyttes også om de reisende ikke har familietilknytning, endres navnet fra familierabatt til grupperabatt.

Oslo har blitt enig med Viken om dette.

– Vi er glade for å kunne utvide denne ordningen til også å gjelde hverdager. Det vil senke terskelen for å velge kollektivt, og bidra til at flere barn og unge får gode kollektivvaner, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Rabatten gjelder ikke med Oslo Pass eller andre spesialbilletter, som for eksempel billetter til arrangementer.

Utvidet grupperabatt for barn og unge er inntil videre et prøveprosjekt som vil evalueres i løpet av 2023.