Leserinnlegg: Hvor høye må strømprisene bli før regjeringen våkner?

frp Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Vi som trodde at 4 kroner for en kilowattime med strøm er hinsides må tenke om igjen. Nå varsler kraftanalytikere priser på helt opp mot det femdobbelte om kort tid. Strømprisen de kommende dagene og ukene kan bli over 70 ganger høyere enn snittprisen de siste 12 årene.

Av: Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet .

At dette skjer under en Ap/Sp-regjering som for under ett år siden lovte at det skulle bli vanlige folks tur fremstår som en dårlig vits. 

For husholdninger som sliter med å få endene til og møtes eller for norske bedrifter som må permittere ansatte eller gå konkurs, er derimot situasjonen blodig alvor. De skyhøye strømprisene er bare toppen av et isfjell fylt med høyere kostnader, økt rentenivå og et skatte- og avgiftstrykk som savner historisk sidestykke. 

Fremskrittspartiet har lenge vært på tilbudssiden i Stortinget, med konkrete forslag til løsninger som ville ha redusert prisene folk nå opplever. Midlertidig makspris på 50 øre per kilowattime, bortfall av elavgift og begrensninger i krafteksporten til utlandet ville gitt strømkundene sårt tiltrengt forutsigbarhet. Dessverre blir vi stadig stemt ned av de to regjeringspartiene, som virker mer opptatt av å trenere saker enn å skjerme landets strømkunder fra nye prissjokk. 

I strømdebatter blir FrP ofte møtt med argumenter fra regjeringspartiene om at det er knapphet på energi som driver opp strømprisene. Implisitt vil ikke denne knappheten forsvinne dersom politikerne vedtar en annen kurs. Det Ap og Sp derimot unnlater å ta med i sin virkelighetsbeskrivelse, er at energiknappheten befinner seg i landene rundt oss, og at de to siste utenlandskablene har økt prissmitten fra kontinentet ytterligere.  

Norge har nå en tilnærmet normal fyllingsgrad i vannmagasinene. Dette gir oss et kraftoverskudd som isolert sett ville ha bidratt til lave kraftpriser. Når det motsatte nå er tilfelle, skyldes det at europeiske land har et umettelig kraftbehov som strømkundene i Norge må betale dyrt for, på grunn av rødgrønn handlingslammelse. Dersom regjeringspartiene mente alvor med å ta kontroll over strømprisene ville de selvsagt ha endret vilkårene for eksport av norsk kraft til utlandet.

Regjeringspartiene bør umiddelbart avklare hvor lenge de skal opptre som passive tilskuere i det som utarter seg til å bli en skikkelig krise inn mot en kald vinter. Hvor høye må strømprisene bli før regjeringen våkner?