Leserinnlegg: Hvor er regjeringen når det gjelder matprisene?

matbutikk Matbutikk, illustrasjonsbilde: Unsplash.

1. februar vil matvareprisene øke enda mer, faktisk nærmere ti prosent. Folk sliter allerede med å få endene til å møtes på grunn av økte priser på mat, drivstoff og strøm, i tillegg til økende rente. Folk befinner seg i en svært krevende situasjon. Sparepengene brukes opp, kredittkort tas i bruk og den forventede tøffe vinteren blir bare vanskeligere. Man må spørre seg selv – hvor er regjeringen?

Av: stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad og Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet.

FrP foreslo før jul kraftfulle tiltak som halvering av matmoms, fjerning av drivstoffavgifter og hundre prosent refusjon over 50 øre på strøm, også for næringslivet. Dette er konkrete ting som ville gjort betydelig forskjell i folks hverdagsøkonomi, og løsningene ville i tillegg dempet prisveksten og dermed også behovet for å øke renten. Dersom FrPs forslag hadde blitt vedtatt, ville en familie med to voksne og to barn hatt 32 472 kroner mer i året. Dette er tiltak som monner. Regjeringspartiene har dessverre stemt alle våre forslag ned, men lover oss at de følger situasjonen både tett og nøye. Av og til også ekstremt nøye. 

Det er dessverre ingen grunn til å tro at noe annet enn å følge situasjonen nøye blir gjort. Økte matvarepriser er for eksempel et resultat av villet politikk, og stammer fra politiske avgjørelser og løfter. Før jul 2021 mente Senterpartiet at maten var for billig. Dette fulgte de tydeligvis opp gjennom et rekordhøyt jordbruksoppgjør, hvor en milliardregning blir sendt til forbrukerne ved å øke matprisene. Dyrere mat er både ønsket, og en direkte konsekvens av regjeringens politikk.

Det folk trenger nå er en regjering som er handlekraftig. Få ned strømprisene, få ned matprisen og få ned drivstoffprisene. Folk må få bedret kjøpekraft, slik at flere kan senke skuldrene og slippe å bekymre seg for om de har råd til å kjøre til jobb, til å ha mat på bordet og varme i ovnene. Å følge situasjonen nøye har vi nå prøvd i halvannet år. Det fungerer ikke.