Høye strømpriser øker faren for pipebrann

Brannvernforeningen Slik kan det se ut når det brenner i skorsteinen. Foto: Line Hamre / Brannvernforeningen.

De neste dagene er det meldt kaldere vær i store deler av Norge. Brannvernforeningen advarer om flere pipebranner når folk fyrer for å holde varmen.

Flere norske husholdninger har de siste årene hamstret ved for å fyre i ovner og peiser. De to siste årene har strømmen vært dyr, og det har også vært stadig flere pipebranner. I 2022 skjedde det hele 1 730 ganger i Norge. Det er 300-400 flere branner enn snittet de syv siste årene.

– Vi tror ikke dette er tilfeldig, men at det skyldes både hardere fyring med fuktig ved og at flere enn før har tatt i bruk vedovnen for å varme opp hjemmet sitt, sier rådgiver Line Hamre i Brannvernforeningen.

Det er meldt kaldere vær i store deler av Norge denne uka, samtidig som den største atomreaktoren i Sverige er stengt ned for vedlikehold. Dette kan gi høye strømpriser i Norge.

Mange har valgt å fyre mer med ved enn normalt når strømprisen er høy. I fjor førte etterspørselen etter ved til at det ble solgt ved som ikke var tørr nok.

– Vi er bekymret for at folk fyrer med fuktig ved i år også. Om du fyrer med fuktig ved – kombinert med dårlig trekk – kan det føre til pipebrann, advarer rådgiver Line Hamre i Brannvernforeningen.

Pipebrann skyldes beksot som dannes på grunn av dårlig forbrenning i ildstedet. Soten består av tjære og uforbrente partikler, som klistrer seg til ildstedet, røykrøret og innsiden av pipeløpet.

I tillegg til at mange fyrer mer enn før, er vårt inntrykk at flere som ikke tidligere har brukt vedovnen til oppvarming nå har tatt den i bruk for å redusere strømregningen. Da er det viktig å bruke ildstedet riktig.

– Det er stor forskjell på ulike ovner og peiser. Sett deg inn i ditt ildsted og hvordan det brukes riktig, så sikrer du trygg, effektiv og koselig fyring, sier Hamre.

Årsaker til pipebrann

Beksot antennes på lav temperatur, og om det er mye beksot i pipa skal det ikke mye til før det antenner. Pipebrann kjennetegnes som regel ved at man kan høre lyd av rumling og se gnister og flammer komme ut pipa.

– Piper er testet og godkjent for å tåle en pipebrann. Begynner det å brenne i pipa skal det ikke spre seg til resten av huset. Det forutsetter at den er riktig montert, og at det er god nok avstand til brennbart materiale, forklarer Hamre.

Hun peker på flere årsaker til at man kan få pipebrann. Disse kan være:

  • Feil dimensjonering av pipe og ildsted
  • Feil fyring som gir ufullstendig forbrenning. Det kan skje ved at bålet bygges feil, for lite eller for mye trekk, feil brensel (papp/plast), bruk av peiskubber eller fuktig ved.

For å kunne fyre riktig anbefaler Hamre alle med ildsted å lese bruksanvisningen nøye. Hun peker på at det er stor forskjell på hvordan man skal fyre i ulike ildsteder. Særlig viktig er det å vite hvor mye ved ildstedet skal ha og hvilke trekkventiler du skal benytte underveis i forbrenningsprosessen.

Brannvernforeningens råd ved pipebrann:

  1. Steng alle ventiler.
  2. Ring brannvesenet på 110.
  3. Fjern brennbart materiale inntil eller i nærhet av ildsted, røykrør og pipa.