Har din virksomhet bruk for en regnskapsfører?

Få tilbud fra flere regnskapsførere før du tar et valg. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Selv om det ikke er pålagt at alle virksomheter skal ha en regnskapsfører, er fordelene så mange at hele 70 prosent av norske virksomheter overlater alt, eller deler av regnskapsoppgavene, til eksterne samarbeidspartnere.

Artikkelen er skrevet av WeDigitize for Lead Service AS

Hvis din virksomhet vurderer å benytte seg av en regnskapsfører, så les mer her.

Regnskapsfører – også en økonomisk rådgiver

En regnskapsfører er en person som er godkjent av finanstilsynet til å utføre noen plikter, som en virksomhet har.

Typisk er det oppgaver som handler om bokføringsplikt, merverdiavgift, utarbeidelse og presentasjon av årsregnskap, og ikke minst utbetaling av lønn.

Men en regnskapsfører kan brukes til mye mer enn det.

Hvis virksomheten bruker en regnskapsfører, så får denne samarbeidspartneren, en unik oversikt over bedriften, og kan brukes som en økonomisk rådgiver.

En regnskapsfører kan fungere som rådgiver, i forhold til kostnadskontroll i virksomheten, samt registrering og etablering av selskap.

En annen stor fordel, er at regnskapsføreren er en ekstern samarbeidspartner, som ser virksomheten utenfra, dette kan være en stor fordel, i forhold til å se alternativer for forbedringer, i virksomheten.

Hvorfor skal jeg bruke en regnskapsfører?

Regnskapsføreren vil med tiden få økonomisk innsikt i virksomheten, noe som kommer godt med når virksomheten står overfor viktige økonomiske beslutninger.

I dag er det er særlig mindre og mellomstore selskaper, som har tilknyttet en regnskapsfører, men stadig flere større virksomheter begynner også å kontakte regnskapsbyråer, for å få hjelpe med forskjellige økonomi relaterte oppgaver.

Oppgaver, som regnskap, skatt og lønn, er ofte kompliserte områder, som krever tid, kompetanser og penger. Det kan derfor være en god ide, at virksomheten, benytter seg av profesjonelle regnskapsførere til denne typen oppgaver.

Faktisk er det ofte mer kostnadseffektivt for virksomheten når de velger å benytte seg av et regnskapsbyrå.

Det finnes virkelig mange regnskapsbyråer man kan benytte seg av, og det kan derfor være utfordrende å finne den riktige.

Det er derfor en god ide, å forhøre seg i sitt nettverk, samt å overveie hva som er din virksomhets behov.

Heldigvis finnes det online tjenester, hvor du har mulighet for, å sammenligne forskjellige regnskapsbyråer, hvor du kan sammenligne pris og tilbud.

På denne måten kan du finne akkurat den regnskapsfører som passer til deg, og din virksomhet.

Hvis du har en virksomhet med mer enn 50.000 i inntekt, over et inntekstår, så har man bokføringsplikt. Det betyr at virksomheten har plikt til å rapportere inntekt, utgift og resultater.

For mange kan det være komplisert, da det er mange lover og regler man skal forholde seg til, samtidig som det kan være veldig tidskrevende for en virksomhet.

Hvis dette er tilfellet for din virksomhet, så kan det være en ide å benytte seg av muligheten for å ut delegere disse oppgavene til en autorisert regnskapsfører.

Den gode regnskapsfører

Det er en god ide å bruke tiden på å finne den riktige regnskapsfører for din virksomhet.

Regnskapsføreren gir deg tilgang til kompetanse, og vil, på sikt, gi virksomheten mulighet for å skape en mer lønnsom drift.

Samtidig kan du slappe av, og fokusere på dine kjerneoppgaver, når du vet at det er styr på alt det økonomiske.