Elsparkesykkel-forsikring gjelder i utlandet

elsparkesykkel Elsparkesykkel, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Tryg Forsikring har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser rundt den nye elsparkesykkel-forsikringen, med spørsmål om den gjelder hvis man tar den med seg på ferie til utlandet?

– Det enkle svaret er ja. Med vår elsparkesykkelforsikring har du dekning i Europa, Israel og Tyrkia, samt at eventuell rettshjelp gjelder i Norden. Samtidig er det avhengig av at man følger lovverket i landet man besøker. I Tyskland er det for eksempel lovpålagt at elsparkesykkelen har eget nummerskilt. Vi anbefaler våre kunder i tillegg å skaffe seg grønt kort som bevis på at de har ansvarsdekning, men alle bør sjekke hvilken dekning de har hos sitt forsikringsselskap. Kommer man ut for en ulykke med en forsikret elsparkesykkel i utlandet, og ikke har fulgt lovverket i landet der ulykken skjer, risikerer man avkortning eller i verste fall ingen erstatning på forsikringen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Mange er uten forsikring

Fra nyttår er alle som eier og bruker en elsparkesykkel lovpålagt å forsikre den. Den nye loven gjelder for alle kjøretøy som kan regnes som små elektriske motorvogner. For at en elsparkesykkel skal regnes som en liten elektrisk motorvogn må den være sperret for hastighet over 20 km/t, samt veie maksimalt 70 kg inkludert batteri og ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm.

– Hittil har vi solgt et femsifret antall elsparkesykkel-forsikringer, men det er estimert at det finnes nær en halv million private elsparkesykler rundt om, og vi anslår at kun ti prosent av disse nå er forsikret totalt. Mange velger trolig å ikke tegne forsikring da den de har kan gå fortere enn 20 km/t, andre igjen velger å ikke forsikre elsparkesykkelen sin fordi verdien ansees for å være lav. Disse er likevel lovpålagt å ha ansvarsforsikring som dekker skader på personer, andres kjøretøy eller eiendom, sier Brandeggen.

I tillegg til den lovpålagte ansvarsdekningen kan man velge kasko-forsikring som dekker brann, tyveri og skader på egen elsparkesykkel, samt egen førerulykkesforsikring som dekker skader på den som fører elsparkesykkelen, uavhengig av om det er eieren.