Bankene fortsetter aldersdiskrimineringen på boliglån

Renteradar Sindre Noss, markedssjef i Renteradar.

Data fra forbrukertjenesten Renteradar viser at unge boliglånskunder fortsatt betaler lavere renter på boliglånet enn de eldre. På tross av at de unge er mer belånt og nå med rentehevingene utgjør større risiko for bankene, har de under 34 år 0,2 %-poeng lavere rente enn de over 50 år.

Mange 50-åringer kan forvente en boliglånsrente på over 6 %

Gjennomsnittlig boliglånsrente for Renteradars brukere er nå kommet opp i 5,3 %. Dersom Norges Bank hever styringsrenten på torsdag, vil boliglånsrenten trolig stige til rundt 5,8 % før nyttår.

Markedssjef i Renteradar, Sindre Noss, mener at mange 50-åringer kan forvente en boliglånsrente over 6 %. Dette skyldes at bankene fremdeles tilbyr de beste rentebetingelsene til de under 35 år, på bekostning av de eldre.

Unge betaler 0.2 %-poeng mindre i renter

– Renteforskjellen mellom de unge og eldre har ligget jevnt på rundt 0.2 %-poeng gjennom hele perioden med renteøkninger. Forskjellen på 0.2 %-poeng høres kanskje ikke så mye ut, men kan utgjøre 6 000 kroner i året med et snittlån på 3 millioner kroner. Over lånets løpetid kan det være snakk om nærmere 100 000 kroner, hevder Noss.

Lavt belånte eldre betaler mer enn unge med store lån

– I en tid hvor bankene nå risikerer større boliglånstap mot kunder som er høyt belånt, er det et paradoks at lavt belånte eldre kunder betaler mer enn høyt belånte kunder, sier Noss.

Renteradar innhenter automatisk et boligverdiestimat og lånebeløp for sine brukere. Basert på denne informasjon beregnes brukernes belåningsgrad som viser at unge naturlig nok er langt mer belånt enn de eldre: