Vil sikre billige mobilabonnement: Myndighetene vil fortsatt regulere mobilmarkedet

smarttelefonSmarttelefon, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Fersk markedsanalyse viser at regulering fortsatt er nødvendig for å sikre norske forbrukere rimeligere mobilabonnement og større valgfrihet. Nå går det mot ny regulering i inntil 3 år, men så kan det være slutt.

— Nkom har ilagt Telenor forpliktelser til å gi andre aktører tilgang til sitt nett. Det gjør vi for å sikre rimelige mobilabonnement og større valgfrihet for kundene, sier Kamilla Sharma som er avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom.

Mobilselskaper som ikke kontrollerer eget mobilnett får dermed leie tilgang i Telenors nett i en ny periode på inntil tre år. Prisreguleringen for nasjonal gjesting forsvinner imidlertid i forslaget fra Nkom. Norge er det eneste landet i Europa som regulerer markedet på denne måten, men Norge er også det eneste landet som ikke har minst tre nasjonale mobilnett.

— Ice er godt i gang med å bygge det tredje nettet i Norge og har store utbyggingsplaner for de neste årene. Den siste delen av utbyggingen krever imidlertid store ressurser og er svært kostbar. Det norske mobilmarkedet trenger et mangfold av konkurrenter som bidrar til lave priser for forbrukere og bedrifter. Vi forbereder imidlertid alle utfordrerne på at markedsreguleringen slik vi kjenner den, går mot en avvikling, sier Sharma.

Forslag til nytt vedtak innebærer også at utfordrere selv må ta mer ansvar for forhandlinger med netteiere om avtalevilkår.

— Nkom vil sørge for et regulatorisk sikkerhetsnett som sikrer at utfordrere ikke må godta urimelige vilkår eller priser, men åpner samtidig for at partene i større grad skal kunne fremforhandle individuelle avtalevilkår, sier Sharma.