Godtgjørelse

Nå får du mer i kjøregodtgjørelse på jobb

Fra nyttår øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben. Mandag denne uken ble Staten enige med arbeidstakerorganisasjonene om nye reisesatser for 2023. For bruk av egen bil i jobbsammenheng…