Støvet begynner å legge seg etter høyprofilert kamp i retten om fiske

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Vitaly Orlov, en russisk fiskemagnat, har denne uken inngått forlik om et krav fremsatt av Alexander Tugushev. Dette er den siste utviklingen i den høyprofilerte sivile søksmålssaken om internasjonale fiskebedrifters interesseområder.

Siden hovedtiltalte nå er trukket ut av tvisten, ser det ut til at saken når sin etterlengtede avslutning. Men allmennhetens interesse for hovedaktørene i denne rettstvisten har langt fra avtatt. Spesielt fortsetter Orlovs antagonistiske medtiltalte, Magnus Roth, å tiltrekke seg oppmerksomhet i Norge.

Den svenskfødte forretningsmannen begynte å jobbe i fiskeindustrien i 1983, da han startet i sin første rolle i Nigeria, med lossing av pelagisk fisk. Roth ble raskt en suksess. I 1989 overtok Roth og to andre Wittes, som den gangen var den norske fiskeribedriften som vokste fortest.

Roth stanset ikke der. I 1997 etablerte Roth Ocean Trawlers i et 50/50 partnerskap med Orlov. Ocean Trawlers chartret norske kvalitetsfartøyer til det russiske markedet, og fungerte som administrator for båtene. Dette pågikk frem til 2007, da det ble innført reformer om eierstyring og selskapsledelse i Russland, som igjen førte til et markant skifte mot profesjonalitet i alle bransjesektorer i Russland. Deretter grunnla og utviklet Orlov Norebo som et rent russisk foretak.

Roth fortsatte sine virksomheter med Orlov som administrerende direktør i Three Towns Capital, et Hong Kong-basert fiske- og transportselskap, og som medeier av en norsk fiskeimportbedrift, MPM Invest.

Det er klart at Roth har gjort stor suksess innen fiskeindustrien. Likevel ble en helt annen historie om ham presentert for norske TV-seere høsten 2004. I et program med tittelen ‘Rovfiskerne’, etterforsket undersøkende journalister fra Brennpunkt påstander om at Ocean Trawlers var involvert både i korrupsjon og organisering av illegalt fiske.

Tilsvarende utforsket to filmskapere fra Kalde fakta, et anerkjent svensk fjernsynsprogram, sannsynligheten for at Ocean Trawlers, med Magnus Roth ved roret, var involvert i fordekt spill i det svarte markedet.

Det  er også  reist tvil om  Roths legitimering  i  forhold til hans påståtte skatteunndragelse både Norge og i Russland, slik det er utførlig rapportert i media.

Det er også stor interesse for Roths kompliserte og dårlige forhold til sin mangeårige forretningspartner Orlov. I 2019 beordret Høyesterett i Hong Kong Roth til å kjøpe Orlovs 50 % andel av Three Towns Capital. Dommen ble avsagt etter at domstolen gjennomgikk påstander om at Roth, uten å ha konsultert Orlov, kjøpte eiendeler og sa opp selskapets ansatte for å utnevne seg selv til administrerende direktør.

Dommeren som ledet saken nevnte at denne kjennelsen er representativ for den dramatiske nedgangen i Orlov og Roths forretningsforhold. Utviklingen i den siste saken, Tugushev mot Orlov og andre, forventes å svekke forholdet ytterligere. Tidligere i vår satte Roth faktisk kursen for rettssaken ved å inngå forlik på et svært tidlig tidspunkt, etter å ha undergravd sitt eget og Orlovs forsvar. Etter Roths kortsiktige og omstridte innrømmelser til støtte for Tugushev, møtte Orlov en mye mer utfordrende juridisk situasjon. Etter forliket forlot Roth sin tidligere forretningspartner Orlov for å drive saken videre på egen hånd. Antagelig var det en forretningsmessig lurt av Orlov å avgjøre saken utenfor rettssalen.

Det virker usannsynlig at Roth og Orlov vil engasjere seg i en fremtidig felles forretningsdrift igjen. Ikke desto mindre ble både norsk og russisk fiskeindustri preget av det langvarige forholdet mellom dem, samtidig som Roth også oppnådde personlig suksess. Med en rekke negative overskrifter og et tidlig forlik i saken, kan man nå undre seg på hva det neste blir for Roth.