Så kostbart er forbrukslån sammenlignet med andre typer lån uten sikkerhet

Sammenlignet med kredittkort og varefinansiering er rentene på forbrukslån ofte betydelig lavere, kan du lese i denne saken.

Forbrukslån er et tema som har dominert nyhetsbildet i Norge det siste året. Kritikken har til tider vært skarp, der noen har gått så langt som å kalle det ågerrenter på lån.

Artikkelen er produsert av Lars Lindblad i Forbrukslån.no.

Men stemmer dette bildet egentlig med virkeligheten?

Her tar vi en nærmere titt på prisforskjellene i det norske kredittmarkedet og sammenligner ulike lånealternativer.

Vi ser at forbrukslån kan tilby relativt lave rentesatser sammenlignet med andre typer usikret kreditt.

Prisen er den viktigste faktoren

Lån uten sikkerhet leveres i mange utgaver, hvorav kredittkort, forbrukslån og produktfinansiering er de mest kjente.

Det siste er å betrakte som et hybridprodukt ettersom kunden ikke låner penger i ordets rette forstand.

I tillegg finnes det flere underkategorier, hvor blant annet mikrolån og sms-lån er velkjente eksempler.

Når media omtaler forbrukslån, blir det ofte beskrevet som et lån med ekstremt høye renter. Nordmenn står frem med regninger som viser renter på flere hundre prosent, til skrekk og advarsel for andre.

I realiteten er det gjennomsnittlige rentenivået langt mer edruelig, med satser som ligger betydelig lavere enn andre former for usikret kreditt.

Undersøkelser basert på tall fra Finanstilsynet viser nemlig at gjennomsnittlig rente på forbrukslån de siste årene har ligget et sted mellom 13 og 15 prosent. Det er betydelig lavere enn de prisnivåene som ofte gjengis i media.

Av den grunn er det også mange som benytter denne typen lån til refinansiering av gammel gjeld. Det skyldes vanligvis et ønske om å samle flere smålån under én gjeldspost, eller et mål om å oppnå lavere rentesatser.

For de som vurderer å søke om refinansiering kan det være lurt å benytte seg av en sammenligningsportal. Flere nettsider har spesialisert seg innen videreformidling av refinansieringslån, derav bl.a. refinansiere.net.

Store prisforskjeller

Prisforskjellene i markedet for lån uten sikkerhet kan være store. Det gjelder spesielt når vi sammenligner rentene på forbrukslån med kredittkort og varefinansiering.

Et raskt søk hos Finansportalen.no, viser at den gjennomsnittlige effektive renten på kredittkort ligger godt over 23 prosent. Prisdifferansen mellom alternativene utgjør dermed nesten 10 prosentpoeng.

Riktignok bør det påpekes at kredittkort leveres med rentefri nedbetalingstid, som i mange tilfeller strekker seg opptil 50 dager.

Kjøp av gjenstander som møbler og elektronikk på kreditt kan også være en svært dyr finansieringsform, sammenlignet med et forbrukslån.

Et søk hos Elkjøp.no, viser f.eks at veiledende effektive renter på denne typen finansiering ligger over 30 prosent.

Med forhåndsfinansiering av varekjøp vil du også knyttes opp til én bestemt bank. Det betyr at du ikke kan hente inn tilbud fra forskjellige långivere og dermed dra nytte av potensielt lavere priser.

Disse avtalene leveres også ofte med tilbudet om betalingsutsettelse. I bytte mot noen hundrelapper kan kjøper utsette betalingen av produktet med et fast antall måneder.

Til gjengjeld fører det til at lånets effektive rentenivå stiger betraktelig.

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Skal du først søke om et forbrukslån, kan det være lurt å benytte seg av en sammenligningstjeneste.

Hos siden forbrukslån.no finner du blant annet en priskalkulator som gjør det enklere å kalkulere lånets månedlige terminbeløp. Det beløpet inkluderer selve avdraget, samt renteomkostningene.

Med en sammenligningstjeneste blir det enklere å danne seg en oversikt over ulike priser og vilkår. Portalene kan i tillegg skilte med mye viktig informasjon om hver bank. Det inkluderer nøkkeltall som lånets kredittramme og nedbetalingstid.

Samtidig bør det fremheves at hver bank baserer tilbudet sitt på en kredittvurdering av lånesøker. Rentesatsene vil gjenspeile den risikoen långiver påtar seg ved å låne ut penger.

I svært enkle trekk kan vi si at personer som har høy inntekt og lav gjeld vil motta tilbud om lavere renter.

Sentrale fordeler

Lån til forbruk leveres med et par viktige fordeler som bør fremheves.

For det første er det ingen begrensninger innen hva pengene kan benyttes til. Du disponerer hele beløpet slik du selv ønsker, og kan velge den nedbetalingstiden som passer deg best.

Med kredittkort har du heller ingen begrensninger på hva pengene kan brukes til, men tilgjengelig lånebeløp er som regel en god del lavere.

Du kan også søke om lån hos så mange banker du ønsker, uten at det verken skader kredittverdigheten din, eller fører til noen spesifikk merkostnad.

Viktigst av alt er likevel behovet for å utvise måtehold, og kun ta opp så mye lån man selv klarer å betjene.

Eksempelrente: kr 65 000,- o/5 år, eff. rente 16,33%, tot. kostnader kr 93 244,-