Økt konkurranse er bra for låntakere

Ved å søke hos flere långivere kan kunden velge det beste lånetilbudet. Axo Finans hjelper kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland med å finne det beste lånet for dem. Foto: Pexels.com

En gjennomgang av lånetilbud formidlet via Axo Finans i 2020, viser at jo flere banker som konkurrerer om den samme kunden, jo lavere blir renten til slutt.

Artikkelen er skrevet av Kjersti Lie/ Axo Finans

Axo Finans er en finansagent som hjelper låntakere i Norge, Sverige og Finland med å spare penger på reduserte lånekostnader. Hos Axo Finans kan låntakere søke om lån uten sikkerhet og refinansieringslån, og motta tilbud fra flere ulike banker og långivere på én gang. 

Samarbeidet med långiverne sikrer låntakere erfaringsmessig bedre vilkår enn de ville fått dersom de hadde søkt lån på egenhånd. 

I snitt fire tilbud per kunde

En analyse av 38.240 lånesøknader behandlet av Axo Finans i 2020 viser at hver lånekunde i snitt mottar fire tilbud om å låne penger. Alle tilbudene baseres på den samme søknaden, noe som betyr at hver kunde bare trenger å fylle ut én søknad selv om de mottar tilbud fra flere forskjellige banker.

Renten synker i takt med antall tilbud en kunde mottar. Det viser statistikken til Axo Finans. En kunde som mottar fire tilbud oppnår altså lavere rente enn en kunde som bare ba om tilbud fra én bank. 

Hos finansagenten Axo Finans kan den samme kunden bli vurdert av over 20 ulike banker og långivere. Dette er et veldig godt utgangspunkt for å få tilbud om den laveste renten som er mulig å få, noe som er spesielt viktig hvis man for eksempel skal refinansiere. 

Stort potensiale til å senke gjeldskostnader

I august 2021 hadde nordmenn totalt 148,4 milliarder kroner i usikret gjeld hos innenlandske kreditorer i følge Norsk Gjeldsinformasjon. Av dette er ca. 81,7 milliarder forbrukslån, mens 65,5 milliarder kroner er kredittkortgjeld. I tillegg til dette skylder norske husholdninger penger til utenlandske kreditorer og finansinstitusjoner.

Hvis flere norske husholdninger hadde refinansiert usikret gjeld, hadde disse tallene vært markant lavere. Dét er gode nyheter for norsk økonomi. 

I en uttalelse sier markedsdirektør Morten Armand Johansen i Axo Finans:

– Et godt marked for usikret kreditt er nødvendig for å skape god likviditet i økonomien generelt, og for å dekke behovene til de 23 % av befolkningen som ikke eier egen bolig de kan stille som sikkerhet. Ved å sammenligne lån blant flere banker, bidrar låneagenter som Axo Finans til å sikre låntakere konkurransedyktige vilkår på lån.

Fra 19 til 12 % i rente

I juni 2021 lå gjennomsnittlig kredittkortrente på 19,68 % i Norge. Statistikk fra Axo Finans viser at gjennomsnittlig rente på refinansieringslån er 12 %, altså betraktelig lavere enn for et vanlig kredittkort. Hvis flere hadde flyttet gjelden sin fra kredittkortet til et refinansieringslån, ville den totale gjelden i Norge blitt kraftig redusert på sikt. Refinansiering fører til lavere rentekostnader, slik at låntakere har bedre mulighet til å kvitte seg med gjelden raskere. 

Finansagenter spiller derfor en viktig rolle når det kommer til å gi forbrukere de beste lånevilkårene på markedet. Ved å søke lån gjennom en finansagent er du sikret den faktisk laveste markedsrenten, fordi søknaden behandles av flere banker samtidig. 

Hos Axo Finans får hver kunde i snitt fire tilbud per lånesøknad. For å gi kunden det beste lånetilbudet, innhenter Axo Finans individuelle tilbud blant over 20 banker og långivere.