Fire av fem får julegaver de ikke har bruk for

julegaver Julepresanger, illustrasjonsbilde. Foto: Freepik.

I en fersk undersøkelse for UNICEF Norge svarer fire av fem av de spurte at de opplever å få julegaver de ikke har bruk for. Samtidig svarer mer enn én av tre at de ville blitt glade for gaver som gikk til et veldedig formål.

Undersøkelsen som er gjort av analysebyrået YouGov for UNICEF Norge viser at det er opplevelser flest nordmenn ønsker seg til jul, også i år.

Men fire av fem av de spurte svarer også at de hvert år får gaver de ikke har bruk for, og halvparten svarer at de ofte gir gaver de ikke vet om mottakeren har bruk for. Det har holdt seg stabilt høyt sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

Undersøkelsen viser også at åtte prosent ønsker seg veldedige gaver. Slike gaver er mest populære blant de under 49 år, hvor én av ti ønsker seg veldedige gaver. I de eldste gruppene er det kun fem prosent som svarer det samme.

– Det er en tankevekker at en så stor andel av julegavene som gis ikke oppleves å ha noen sterk mening. Når vi samtidig ser at så mange svarer at de ville blitt glade for gaver som går til veldedighet, er det lett å tenke at om flere valgte slike alternativer, ville man kunne hjelpe svært mange som trenger det, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge, Marianne Myhrer Kristiansen.

Meningsfulle gaver skaper glede

Ifølge Virke brukte nordmenn nesten 130 milliarder på julehandelen i fjor. En stor andel av dette gikk til julegaver. Til tross for dyrtid og svekket kjøpekraft anslår Virke at nordmenn vil bruke 133 milliarder på årets julehandel. Virke sier at mange nå planlegger kjøpene sine i større grad enn før. UNICEF Norge mener dette gir en anledning til økt bevissthet knyttet til årets julegaver.

– Julegavene har både sterk tradisjon og er en viktig del av den norske julefeiringen. Samtidig er julen en tid for å vise omtanke for andre. Gaver som går til en god sak, er gaver som gleder dobbelt. Undersøkelsen viser at mer enn én av tre av oss blir glade for slike gaver, i tillegg til at vi vet hvilken enorm betydning det har for de som mottar hjelpen, sier Kristiansen.

Mange gaver blir liggende eller kastet

To av fem av de spurte svarer at de helst bytter gaver de ikke har bruk for. Men så mange som en tredel sier at de enten lar gaver de ikke har bruk for ligge, eller kaster dem. Fra arbeidstagers side ser vi en lignende trend. To av tre har opplevd å få julegaver fra arbeidsgiver som de ikke har bruk for.

– Gaver som bare blir liggende representerer store verdier som i stedet kunne reddet mange mennesker i nød. Antallet mennesker og barn som lever i kriserammede områder er historisk stort, og betydningen av gaver til gode formål er derfor ekstra stor denne julen, avslutter Kristiansen.