Fagforening inngikk avtale med Nordea – Så senket de andre bankene renten

econa Nina Riibe, adm. direktør i Econa.

Fagforeningen Econa inngikk nylig en bankavtale med Nordea for å sikre sine medlemmer best mulige betingelser. I etterkant har også andre aktører senket renten.

Econa er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for 28.000 økonomer, siviløkonomer og masterutdannede økonomer. Frem til 2023 var medlemmene en del av Akademikernes innkjøpssamarbeid Akademikerne Pluss, som har bankavtale med Danske Bank. Nå har det skjedd en stor endring. Econa har gått ut av Akademikernes innkjøpssamarbeid og forhandlet frem en egen avtale.

– Vi har altså gjort akkurat det som vi råder medlemmene til: Å bytte bank for å oppnå de beste betingelsene, og ikke minst for å sikre bedre kundeservice og prioritet. Fra 1. januar har Econas 28.000 medlemmer foreningsavtale med Nordea på bank, sier Nina Riibe, adm. direktør i Econa.

Alle medlemmene har minst like gode betingelser som før, men mange medlemmer får nå en enda bedre avtale. Det gir ganske enorme innsparinger for medlemmene. I denne krevende tiden, der mange har presset økonomi, betyr det ekstra mye. Dagens låneportefølje er på 35 milliarder kroner, så dette kan skape store bevegelser i markedet om mange blir med over til ny leverandør.

– Den nye Econa-avtalen har også flyttet resten av markedet. Danske Bank har allerede forbedret vilkårene for flere grupper, for å forsøke å matche Nordea. Dermed er effekten også positiv for Akademikerne, sier Nina Riibe.

I overkant av 1 000 medlemmer hadde byttet bank til Nordea i løpet av januar, og nær tre ganger så mange har kontaktet Nordea eller søkt om å flytte boliglånet. Interessen og pågangen har vært stor. Det er flere milliarder i lån som har blitt flyttet, så langt.