Gjeldshåndtering

Gjeldsregisteret: Alt du skal vite

Gjeldsregisteret fungerer som en viktig kilde for informasjon om individets gjeld. Etableringen av dette registeret var nødvendig for å skape en plattform der finansinstitusjoner og andre interesserte parter kan innhente…