Glitre Nett øker nettleieprisene fra 1. oktober

glitre nettGlitre Nett, illustrasjonsbilde. Foto: Glitre Nett.

Glitre Nett justerer opp nettleieprisene fra 1. oktober. For en kunde med et årsforbruk på 20.000 kWh, vil nettleiekostnadene økes med ca. 100 kr pr. måned.

– Nettleien går til å drifte strømnettet på en sikker og effektiv måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Rammen for inntektene til nettselskapene er strengt regulert, og økte kostnader er nå årsaken til at nettleieprisene økes. Eksakt hvor mye den vil øke for den enkelte kunde vil være avhengig av forbruk og forbruksmønster, sier Per Gøran Bergerud, leder for seksjon kunde i Glitre Nett.

Grønt skifte påvirker nettleien

Som følge av det grønne skiftet, øker også behovet for mer kapasitet i strømnettet. For Glitre Nett vil det derfor være en viktig oppgave å tilrettelegge for økt elektrifisering, enten det er for ny industri, ladestasjoner for elbiler, eller solcelleanlegg som skal levere ny fornybar energi inn i strømnettet.

– Høyere renter, økte driftskostnader, og høyere priser på materiell til å bygge ut er noen av årsakene til at kostnadene til å fornye og vedlikeholde strømnettet øker. Det investeres mye i det norske strømnettet, men selv med stor kunde- og forbruksvekst vil en ikke komme utenom en økning i nettleien, sier Per Gøran Bergerud.

Endringer i strømstøtteordningen

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt. Strømstøtten vil fremkomme som en månedlig gjennomsnittspris på fakturaen, akkurat som før. Forskjellen er at tidligere var gjennomsnittsprisen lik for alle kunder. Nå vil den være individuell for hver enkelt kunde.

Strømkundene får nå tilbakebetalt 90 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Denne ordningen gjelder ut 2024.