Vant mot barnevernet i EMD: Fikk erstatning men ikke barnet tilbake!

lobben reikerås Trude Lobben og menneskerettsurist Marius Reikerås. Foto: Privat.

Lobben-saken skapte overskrifter i aviser landet rundt og hovedsaker på TV da barnevernet i Norge tapte mot Lobben i en grusom barnevernsak i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg 10. september 2019. Siden Lobben-dommen har det kommet rundt 15 nye EMD-dommer mot barnevernet i Norge.

Lobben krever barnet sitt tilbakeført og fikk dermed endelig medhold i at barnet skal tilbake og hun ble tilkjent en erstatning på rundt 250.000 kroner. Seieren til Lobben var i storkammeret i EMD, og det finnes ingen høyere domstol i Europa.

Moren, Trude Lobben, var lykkelig når seieren mot barnevernet var et faktum og det var klart at barnet skulle tilbake. Men utrolig nok har hun ikke fått sett snurten av barnet sitt, hun har kun fått utbetalt erstatningen.

– Det hjelper lite når Norge ikke gir meg ungen tilbake, Norge har avvist helt opp til Høyesterett, sier Lobben til Pengenytt.no.

Morens jurist, Marius Reikerås, synes at erstatningsbeløpet er for lavt.

– Hva er tilstrekkelig erstatning når staten stjeler barn og bortadopterer det til fremmede? Svar: 250.000 kroner i følge dommerene i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. De mener, helt åpent, at kroner 250.o00 er en tilstrekkelig kompensasjon når staten tar barn fra foreldre og bortadopterer det i strid med menneskerettene, sier Reikerås.

Erstatningen er utbetalt men barnet har altså uteblitt. Barnevernet og norsk rettsvesen har utrolig nok ignorert storkammer-dommen når det gjelder selve årsaken til at man måtte betale erstatning, og nå er altså Lobben-saken sendt til EMD for andre gang, som Europa-historiens første doble EMD-sak.

Marius Reikerås er ikke nådig i sin kritikk av barnevernet og norsk rettsvesen:

– Norske myndigheter har gjort hva de kan for å sabotere dommene der EMD har funnet krenkelser. Det snart 10 år siden hun klagde Norge inn for EMD, og over 3 år siden hun og sønnen knuste Norge i storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen, noe som altså gjør at Trude må gå til ny sak mot Norge, sier menneskerettsjurist Marius Reikerås.

Siden Norge allerede er dømt og det ikke finnes høyere domstoler virker det som utfallet i den kommende dommen er gitt. En av landets værste barnevern-skandaler er med andre ord på vei til å bli tidenes barnevern-skandale i Norge.