Stadig flere får Enova-støtte til smart strømstyring

ctm mTouch Home er en av løsningene som kan gi boligeiere Enovastøtte. Foto: CTM Lyng.

Etter lanseringen av Enovas støtteordning for smart strømstyring tidligere i år, mottar stadig flere støtte for investeringen. Samtidig øker valgmulighetene for norske forbrukere.

Med en ny oppdatering av CTM Lyng sin smarthusløsning, mTouch Home, kan boligeiere nå få tilbakebetalt inntil 10.000 kroner av investeringen – med 20 måneders tilbakevirkende kraft.

Administrerende direktør i CTM Lyng AS, Terje Lillemo, forteller om det han omtaler som en av de beste løsningene for smart strømstyring på markedet.

– Med en energikontroller koblet til HAN-porten, og en HUB som til enhver tid henter strømprisene, hjelper denne løsningen å balansere strømforbruket gjennom døgnet. På den måten unngår man å bruke mer strøm til for eksempel oppvarming enn nødvendig.

For at mTouch Home skal kvalifisere for Enovastøtte, må man i tillegg til en HUB og en energikontroller, ha to eller flere produkter som kan styre strømforbruket, for eksempel en termostat for gulvvarmen, og et relé som styrer varmtvannsberederen.

Stor økning i støtte

Etter at regjeringen som følge av budsjettforliket styrket Enova med 750 millioner, ble det i februar 2022 blant annet innført en ny støtteordning for smart strømstyring. En ordning som går ut på at boligeiere kan få dekket 35% av investeringen fra Enova, inntil 10.000 kroner, ved anskaffelse av et smart styringssystem for hjem eller fritidsbolig.

Siden lanseringen av den nye støtteordningen, har antall boliger og prosjekter som Enova har innvilget støtte til tidoblet seg fra mars til juni. På bare en måned fra mai til juni, har tildelingen økt med hele 124 prosent.

Dette fremkommer i Enovas egne .

– Tiltaket med støtte til smart strømstyring topper dessuten listen over de nye ordningene som ble innført i år, med støtte til smart varmvannsbereder og tiltaksbonus for vannbårent anlegg på plassene bak, legger Terje Lillemo til.

Hovedkriteriene for å få støtte

For å kvalifisere til Enovastøtte, må styringssystemet tilfredsstille følgende:

Styre minst to flyttbare strømforbruk: Med «flyttbart strømforbruk» menes strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris. Eksempler på denne typen strømforbruk er varmtvannstank, elbillading og gulvvarme.

Ta hensyn til timepris og totalt forbruk: Styringssystemet må automatisk ta hensyn til timepris for strøm og total strømbruk i boligen. Dette er ivaretatt med HUB og Energikontroll fra mTouch Home.

– Og kanskje viktigst av alt, må installasjonen av strømstyringsløsningen være dokumentert og utført av en ekte elektriker, legger Lillemo til.