Resurs Bank lanserer lån med sikkerhet i bolig

kalkulatorKalkulator, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Resurs lanserer et nytt kredittilbud der boligen stilles som sikkerhet, og der det er mulig å ta opp inntil 1,5 mill. i lån. Dette gir flere privatpersoner som eier bolig, mulighet for lengre løpetid – noe som i sin tur medfører lavere rentenivåer og reduserte kostnader.

Mange er interesserte i å kunne stille boligen som sikkerhet – spesielt i forbindelse med refinansiering av usikret kreditt.

– Dette er en milepæl for Resurs, og kundene våre får gode muligheter til for eksempel å samle lånene sine med boligen som sikkerhet og dermed redusere månedlige kostnader. Samtidig får de en samlet og bedre oversikt, sier Alexander Burman, CCO Nordic Consumer Loans, Resurs Bank.

Boliglånstilbudet er basert på de samme prosessene for ansvarlig kredittgiving og sunn privatøkonomi som Resurs øvrige produkter. Tilbudet er rettet mot de som er over 23 år, som i dag eier bolig, og som ikke har betalingsanmerkninger eller tilsvarende.

Tilbudet innebærer per i dag et maksimalt beløp på 1,5 millioner kroner og gjelder for den norske delen av Resurs’ nordiske virksomhet.