Oslo-folk synder oftest mot dette forbudet

naf Å sette på nødblinken gir ikke rett til å parkere der det er ulovlig. Foto: NAF.

Én av fem under 40 synes det er greit å bruke nødblink for å parkere ulovlig. Folk i Oslo og de med høy inntekt er de som oftest synder mot dette forbudet.

Det kan være fristende å bruke nødlysene på bilen dersom man bare har et kort ærend, selv om det er ulovlig å parkere der. En fersk undersøkelse Norstat har gjort for NAF viser at én av fem under 40 svarer «det er greit» på spørsmål om deres holdning til å gjøre korte stopp og sette på nødlys på steder hvor det ikke er tillatt å stanse.

– Mange bruker varselblinken som om det skulle gjøre en ulovlig parkering lovlig. Det gjør det ikke. Snarere kan det virke omvendt. Nødlysene blir rett og slett et varsel om en ulovlig parkering. Det fremhever den ulovlige parkeringen og tiltrekker seg oppmerksomhet. Det sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Menn, folk fra Oslo og folk med høy inntekt er på Norges-toppen i å velsigne feil bruk av nødblink. Mens landssnittet er 13 prosent, svarer mer enn hver fjerde osloborger – 27 prosent – at det er greit. Mer enn hver femte som tjener mer enn 800 000 kroner i året – 22 prosent – svarer det samme. Langt flere menn enn kvinner svarer at det er greit.

– Det store flertallet skjønner heldigvis at dette er ulovlig. 87 prosent svarer at dette ikke er greit. Eldre sjåfører og sørlendinger ser ut til å respektere dette forbudet mer enn yngre folk i Oslo, sier han.

Nødblink for å markere nød

Jussen i dette er i alle tilfeller krystallklar: – Nødblink er en forlengelse av varseltrekanten, og den skal brukes til å varsle en situasjon hvor du er i nød. Alt annet er å undergrave bruken av nødlys, sier Braadland.

– De tilfellene man skal bruke nødlys er ganske opplagte: Man må være i nød, og man må stå der uten praktiske alternativer. Det er et varsel om at her skal jeg ikke stå, og at jeg vet jeg ikke skal stå her. Varsellys er spesielt viktige i mørket, for å markere hvor bredt og hvor langt kjøretøyet er, sier han.

Kan bli bøtelagt for to forhold

Bøtesatsen for ulovlig parkering starter på 900 kroner, og kan øke med alvorlighetsgrad, for eksempel om man hindrer kollektivtrafikken. Men man risikerer også en større bot av en annen årsak, sier Braadland:

– Ved å sette på nødlys bruker du lysene feil. Det mange ikke tenker på er at politiet faktisk har mulighet til å gi deg bøter for ulovlig lysbruk, slik de for eksempel gjør ved ulovlig bruk av tåkelys, sier han.