Nye tall for Garantum: 8,9% avkastning per år siden 2005

garantum Anders Sandberg, administrerende direktør Garantum. Foto: Garantum.

Siden 2005 har det vært både høye topper og plutselige dype daler på verdens aksjemarkeder. Alle som har vært kunde i sparekonsernet Garantum har i snitt kunnet se sine investeringer øke med nærmere ni prosent årlig.

– Det er på nivå med hvordan Stockholmsbørsen har utviklet seg. Med den store forskjellen at våre kunder generelt er utsatt for betydelig lavere risiko, sier Anders Sandberg, administrerende direktør i Garantum.

Et av Garantums spesialområder er strukturerte produkter. Siden 2005 har vi statistikk på 1 568 strukturerte produkter som vi har utgitt og som har gått til forfall.

Et tryggere valg i vanskelige tider

– Med et så sterkt statistisk grunnlag kan vi tydelig se at våre strukturerte produkter har tilført stor verdi for kundene våre. Gjennomsnittlig årlig avkastning for alle plasseringer er nær 9 prosent, sier Anders Sandberg og fortsetter:

– Ettersom de aller fleste av plasseringene våre har en form for risikobeskyttelse i seg, er vi godt fornøyd med avkastningen som kundene har fått. Våre kunder har heller ikke trengt å bekymre seg så mye for finanskriser, pandemier og andre usikkerhetsfaktorer.

I gjennomsnitt har hver plassering gitt 19,5 prosent avkastning etter endt termin.

Autocall den mest populære plasseringstypen

En investering som skiller seg ut i statistikken er såkalte autocall, som Garantum introduserte på det nordiske markedet i 2008. En autocall gir en avkastning som er forhåndsbestemt i form av kuponger og innløser seg automatisk gitt visse forhåndsbestemte premisser. Gjennomsnittlig avkastning for alle 692 autocalls konstruert av Garantum som har gått til forfall er 11,6 prosent per år.

– Våre kunder ønsker å fange potensialet i aksjemarkedet, men ikke til enhver risiko. En autocall har alltid en viss beskyttelse mot kursfall, og den store fordelen er at det noen ganger også gir mulighet for avkastning i et fallende marked, sier Anders Sandberg.

Kunder ønsker ikke å ta unødvendig risiko

Avhengig av markedssituasjon, holdning til risiko, investeringshorisont og hvordan den øvrige sparingen ser ut, kan investorer bruke strukturerte produkter for å styre risikoen i ulike deler av sparepengene.

– Vi ser at flere og flere kunder velger strukturerte produkter fordi de ønsker mer profesjonell forvaltning. Spesielt i urolige tider som disse tilbyr strukturerte produkter en tiltalende balanse mellom avkastning og risiko, avslutter Anders Sandberg.