Ny undersøkelse: Vi vil kjøpe mer bærekraftig – men det må være like enkelt som å kjøpe nytt

wandaDaglig leder i Wanda, Lars Syse Christiansen.

Et flertall av nordmenn sier de vil både handle mer brukt, leie og reparere oftere om disse tjenestene hadde vært enklere tilgjengelig med transport hjem på døren. Det viser tall fra Sirkulærindeksen for 2022.

– Potensialet i et mer sirkulært forbruk i Norge er enormt, men da må vi klare å gi forbrukerne tilgang på de samme typer løsninger og enkelhet som de er vant til når de kjøper nytt, sier daglig leder i Wanda Lars Syse Christiansen

fra Wanda inneholder statistikk som dekker trender og forbrukeradferd innen sirkulærøkonomien i Norge, og viser at mer enn 7 av 10 nordmenn har kjøp eller solgt noe brukt det siste året. For utleie og reparasjoner er tallene svakere – bare 3 av 10 nordmenn har reparert et produkt det siste året og bare 2 av 10 har leid et produkt fra andre. Likevel oppgir mer enn 4 av 10 at de ønsker å tjene penger å  leie ut egne ting.

– Når mer en dobbelt så mange nordmenn kan tenke seg å tjene litt ekstra på å leie ut  tingene sine enn de som faktisk gjør det, er det et godt eksempel på potensialet som finnes for å gjøre norsk økonomi og forbruk mer sirkulært, sier Syse Christiansen

For nordmenn er positive til å forbruke mer sirkulært, og småbarnsfamiliene går foran. Vi ser at mange familier ønsker å kjøpe mer brukt, og øke bruken av leie og reparasjon – men det må bli enklere å benytte disse tjenestene, sier Syse Christiansen.

Tall fra sirkulærindeksen viser for eksempel at hele 6 av 10 i aldersgruppen 30-39 vil reparere flere ting hvis tingene kunne hennes og leveres på døren. Barnefamiliene er mest positive til en enklere tilgang på sirkulæretjenester; hele 70% vil reparere mer og 50% er positive til å leie fra andre hvis produktene kunne hentes og leveres på døren.

– Det er også god økonomi i bærekraft, vi kan spare både penger og miljøet på å bli flinkere til å ta vare på tingene våre avslutter, Syse Christiansen.

discoverUrl targetUrl trackingUrl
discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1682171%26%23038%3Bmedia_id%3D58186rel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1682171&media_id=58186rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=%23#
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/