Nordnetkundene velger valutasikrede fond

nordnet Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

For første gang er et valutasikret aksjefond mest kjøpt blant Nordnets fondskunder i en enkeltmåned. – Mange av våre aktive kunder vedder på at kronekursen skal tilbake til mer normale nivåer, kommenterer spareøkonomen.

I mai nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 57 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 158 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 9 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.530 millioner og solgte for 1.306 millioner, noe som ga et nettokjøp på 224 millioner i mai.

Opp i USA, ned i Europa og EM

Verdensindeksen falt 1 prosent i mai målt i dollar. Det amerikanske aksjemarkedet var såvidt i pluss i mai, godt hjulpet av sterk utvikling i teknologigiganter, spesielt chip-produsenten Nvidia. Børsene i Europa, Vekstmarkeder og Norden falt noe i mai.

– Den viktigste enkelthendelsen i mai var nok dramaet og diskusjonene om å heve USAs gjeldstak. Diskusjonene ser nå ut til å gå mot en løsning, noe det amerikanske aksjemarkedet allerede ser ut til å ha forskuttert, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Valutasikret fond på kjøpstoppen i mai

For første gang er et valutasikret aksjefond mest kjøpt blant Nordnets fondskunder i en enkeltmåned. KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret var nettokjøpt for hele 86 millioner kroner i mai.

Nordmenn som eier globale indeksfond har fått like god avkastning fra valutamarkedet som fra aksjemarkedet de siste 5 årene. Fra juni 2018 og frem til i dag har fondet KLP AksjeGlobal Indeks gitt 15 prosent annualisert avkastning, mens det valutasikrede tvillingfondet har gitt 7 prosent, altså om lag halvparten.

– Dette er ganske utrolig, og en del aktive kunder har de siste månedene posisjonert seg for en «mean reversion» av kronekursen, uttaler spareøkonomen.

– Kronen er rekordsvak. Med en dollarkurs over 11 kroner og en euro som nærmer seg 12 kroner er det nok en del investorer som forventer at valutagevinsten de siste årene skal snu til valutatap, kommenterer Sættem.

Normalt vil spareøkonomen ikke anbefale valutasikring, på grunn av den gunstige støtputeeffekten som valutaeksponering gir. Med støtpute mener han at kronekursen har en tendens til å svekke seg når aksjemarkedene faller – og dermed dempes tapet. Valutasikringen medfører også ekstra kostnader.

– Jeg forstår likevel at en del aktive kunder velger å øke valutasikringsgraden i porteføljen i disse dager. Jeg har selv tatt et slikt grep for en del av min private fondsportefølje, sier spareøkonomen.

Rentefond fremdeles populært

Tre high yield-fond og ett likviditetsfond er også blant de ti mest kjøpte fondene i mai.

– Et norsk eller nordisk high yield-fond gir nå en effektiv rente på 8 til 10 prosent. Dette er attraktivt for mange kunder, selv om dette slettes ikke er en sikker avkastning, siden disse fondene har relativt høy kredittrisiko. Et ordinært likviditetsfond har nå en effektiv rente på 4-5 prosent – en avkastning kundene kan være tremmelig sikker på å få det neste året, siden disse fondene har meget lav rente- og kredittrisiko. Et pluss er at avkastningen fra alle rentefond beskattes med 22 prosent, mens avkastningen fra aksjefond beskattes med 38 prosent. I tillegg slipper man å tenke på valutaeffekter, siden obligasjonslånene er i NOK eller er valutasikret, kommenterer spareøkonomen.

Norske aksjefond, fornybarfond og eiendomsfond på salgstoppen

På salgstoppen finner vi tre norske aksjefond som investerer på Oslo Børs,  samt to fornybarfond og et eiendomsfond.

At fornybarfond fremdeles er på salgstoppen synes jeg er noe overraskende. Disse fondene har gjort det ganske bra det siste året, dog noe svakere enn et globalt indeksfond. Eiendomsfondene ligger i bunnsjiktet målt etter avkastning siste måned og siste året, så det er naturlig at de nettoselges, avslutter spareøkonomen.