Lovforslaget som kan sikre rettferdig arbeidsliv for norske sjøfolk

safeLovforslag kan ge bedre betingelser for norske sjøfolk. Foto: SAFE.

Regjeringen vil innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel, herunder for offshoreflåten. – Dette er et resultat av 14 års arbeid, sier Jan Nilsen, nestleder i SAFE i Havila.

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Hva kan dette lovforslaget bety for sjøfolk på offshore skip?

Det vil sikre rettferdig konkurranse om jobbene på norsk sokkel og i norsk farvann, sikre norsk kompetanse i alle departementene ombord og sikre rekrutteringen i årene fremover, mener Nilsen.

– Slik kan Norge fortsette å være en sjøfartsnasjon, sier han. Forslaget vil skape mer forutsigbarhet, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det vil skape optimisme og sørge for at norske sjøfolk og unge på vei ut i arbeidslivet vil velge å jobbe på båt.