Leserinnlegg: Vanlige folks tur til mindre taxfree

taxfree Taxfree, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Regjeringen tar fra distriktene og gir til seg selv. Nå er det vanlige folks tur til å irritere seg i tollen, og få lavere taxfree-kvote enn utlendinger inn til Norge. Jeg har sjelden sett dårligere politisk håndverk.

Av: Morten Stordalen, Luftfartspolitisk talsmann, Fremskrittspartiet.

Regjeringen mener taxfreeordningen er viktig for å finansiere Avinor og norske flyplasser. Samtidig har regjeringens kutt i taxfreekvoten gjort at småflyplassene og Avinor mister en kvart milliard i inntekter.

Da kan man spørre seg selv – hvor var samferdselsministeren når regjeringen jobbet med statsbudsjettet? Dette er jo helt selvmotsigende, og kan få store konsekvenser for kortbanenettet, og de mange små flyplassene som ligger rundt om i landet.

Så lenge Avinor subsidieres gjennom taxfree-inntekter, kan man ikke kutte en kvart milliard kroner i deres budsjetter over natten. Det er ikke på Oslo og Gardermoen Avinor vil kutte tilbudet først, og vi risikerer at det blir enda dyrere å fly fra mindre flyplasser, eller at tilbudet i distriktene rett og slett forsvinner.

Ap og Sp har vedtatt at utlendinger fortsatt kan ta med seg den gamle kvoten inn i Norge, mens nordmenn bare får halv kvote.  Jeg forstår at mange syntes dette er provoserende, i tillegg til at mange distriktsflyplasser nå enten må kutte i tilbudet eller øke prisene på flybillettene.