Leserinnlegg: Jan Christian Vestre har ansvaret for å selge billig strøm til Tyskland

merius reikeråsMarius Rekerås. Foto: Privat.

Jan Christian Vestre (Ap) er næringsminister, og med det har han påtatt seg det konstitusjonelle ansvaret for Statkraft sitt salg av VÅR felles strøm til Deutsche Bahn for rundt 30 øre kwh de neste ti år, med virkning fra 2023.

Av: Marius Reikerås, Menneskerettsjurist.

Men han vil ikke svare på hvordan han skal håndtere urimeligheten i å selge arvesølvet DITT til tyske kapitalinteresser for en latterlig billig penge, samtidig som at folk sør i Norge snart må betale opp mot 10 kroner per kwh.

Da dytter han heller ansvaret over på Statkraft og sier at det er de som må svare, vel vitende om at det vil de aldri gjøre, gitt det faktum at Jens Stoltenberg, i 2008, laget en forskrift som gjorde Statkraft unntatt fra offentlighetsloven.

Vestre selv er sikkert superhappy over at bedriften hans klarte å lokke til seg nærmere 80 millioner i offentlige tilskudd, så han bryr seg neppe om hva «vanlige folk » måtte mene.

Her er brevet jeg sendte til Vestre:

Åpent brev til næringsminister, Jan Christian Vestre (Ap)

Kopi: [email protected]

Vedr: Krav om at næringsministeren/ regjeringen igangsetter avtaler med det norske folket på samme vilkår som hva Deutsche Bahn har fått. Det vil si strømavtaler som i alle fall ikke overstiger 30 øre per kwh.

Jeg skriver til deg da du, som næringsminister, er den formelle ene-eier av Statkraft. Som næringsminister har du også det konstitusjonelle ansvaret for Statkraft.
Jeg har nylig reist med Deutsche Bahn sine tog rundt i Tyskland, og på den måten også lært litt om selskapet.

På deres hjemmesider kan vi lese at Deutsche Bahn har undertegnet en langsiktig kontrakt med Statkraft som skal forsyne Deutsche Bahn med fornybar kraft i ti år fra neste år.
Deutsche Bahn skriver på sine nettsider i norsk oversettelse:

«Deutsche Bahn sikrer overgangen til en helt grønn kraftforsyning ved hjelp av nye leverandører: Fra og med 2023 vil vannkraft fra Norge gjøre trekkstrømblandingen i Tyskland enda mer bærekraftig. Mågeli vannkraftverk i Sør-Norge skal forsyne Deutsche Bahn med nesten 190 gigawattimer med grønn strøm årlig i en tiårsperiode.»

Det hele er muliggjort av NordLink, en undersjøisk kabel som kobler det norske og det tyske kraftmarkedet sammen.

Og prisen er meget rimelig: Ca 30 øre per kwh.

Så til mitt poeng:
Når regjeringen, gjennom Statkraft, kan selge billig strøm til den utenlandske storkapitalen, i dette tilfellet Deutsche Bahn, så må det samme selvsagt gjelde for norske forbrukere.

Jeg minner om Grunnloven § 98 der det heter at:

«Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Jeg viser også til vannfallsrettighetsloven § 1,Formål, der det heter:

«Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.»

Følgelig: Jeg ber derfor om at næringsministeren/regjeringen igangsetter avtaler med det norske folket på samme vilkår som hva Deutsche Bahn har fått. Det vil si strømavtaler som i alle fall ikke overstiger 30 øre per kwh.

Imøteser raks respons og minner om det konstitusjonelle ansvaret som regjeringen har.