Kron-kundene rir AI-bølgen og kjøper fond for 340 millioner

kron Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron. Foto: Kron.
Verdensindeksen falt med 1 % i mai, men norske fondskunder hadde igjen fordeler av en svekket hjemlig valuta slik at indeksen endte opp målt i norske kroner – i en måned der særlig de store selskapene med satsning mot kunstig intelligens (AI) bidro positivt. Kron-kundene tegnet fond for over 340 millioner kroner, mens det ble innløst i underkant av 80 millioner, slik at netto fondstegning endte på 265 millioner kroner.

Indeksfond domineres av NVDIA og AI-selskaper

Topplisten på de mest populære fondene domineres av indeksfond fra aktører som Storebrand, DNB, KLP og Kron. De fleste av disse fondenes har AI-tunge NVDIA som sin 4. største investering. NVDIA inntok den eksklusive 1.000 milliarder dollar klubben etter en imponerende markedsoppgang på godt over 30 % i løpet av mai.

– Globale indeksfond har sine største posisjoner i de ledende AI-selskapene i verden, slik som Microsoft, NVDIA, Google-eier Alphabet og Facebook-eier Meta. Den store inngangen i indeksfond de siste årene gjør derfor at veldig mange kan ta del i AI-euforien som utspiller seg på Wall Street på tross av moderate økonomiske utsikter for verden ellers, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron.

Industrifond overraskende inn på topplisten

Det lille nisjefondet DNB Global Industrisektor Indeks kom noe overraskende med på topplisten i mai. Fondet investerer hovedsakelig i amerikanske, europeiske og japanske industriselskaper, og noen av de største beholdningene er konglomeratene General Electric og Siemens i tillegg til det kjente anleggsmaskinselskapet Caterpillar.

– Overvekt mot dette fondet kan være et veddemål på større grad av «onshoring», altså at mange selskaper reduserer risiko ved å flytte produksjonen nærmere hjemmemarkedet. Pandemien viste sårbarheten i de globale forsyningskjedene, og i kombinasjon med økt spenning mellom USA og Kina kan en slik trend gagne mange av selskapene i dette fondet uttaler Hagatun.

Fremvoksende markeder attraktivt priset

Storebrand Indeks – Alle Markeder skiller seg fra sine mest populære konkurrenter ved at det følger den bredeste verdensindeksen MSCI All Country Index. Denne indeksen inkluderer også fremvoksende markeder, og dermed cirka dobbelt så mange selskaper som de andre globale indeksfondene.

– Svakere verdiutvikling enn modne markeder både i 2021, 2022 og hittil i år har gjort at fremvoksende markeder nå fremstår som mer attraktivt priset. Pris / Inntjening (PE) på 12 versus modne markeder på 19 og nesten en direkteavkastning som er over en prosent høyere er gode argumenter. Vi anbefaler uansett å ha fremvoksende markeder som en del av porteføljen da det bidrar til risikospredning og sikrer eksponering mot viktige land med langt høyere vekst enn vi ser i den vestlige verden avslutter Hagatun.