Danske bank fortsetter veksten i Norge

danske bank Danske Bank. Foto: Danske Bank-konsernet.

Danske Banks konserntall etter 2. kvartal 2022 viser blant annet nedgang med hensyn til nedskrivninger på utIån, samt stabile driftskostnader. I Norge fortsetter veksten for banken, samtidig som man merker urolighetene i finansmarkedene blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Danske Bank-konsernet har fredag 22. juli lagt frem sin tall etter 2. kvartal 2022. De viser blant annet at bankens resultat etter skatt kommer inn på 4,6 milliarder danske kroner mens fasit for de totale inntektene er 19,1 milliarder danske kroner.

Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier at bankens utvikling her hjemme så langt i 2022 har vært preget av videre vekst, selv om man i likhet med resten av finansbransjen merker følgene av krigen i Ukraina:

– Det siste halve året har vært preget av urolighetene i finansmarkedene, som blant annet kommer i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Dette har påvirket oss på flere måter. Aktiviteten blant våre kunder har på den ene siden økt betydelig, noe som har resultert i god generell vekst knyttet til våre kjerneaktiviteter.