Bli en supporter

I motsetning til mange andre medier, har Pengenytt ingen betalingsmur.

På den måten er alt innhold tilgjengelig for alle og enhver. Helt gratis.

Det kreves imidlertid mye tid, innsats og penger for å produsere et godt produkt.

Selv om nettavisen har noen annonseinntekter, er dette foreløpig ikke nok til å finansiere en levedyktig drift.

For at Pengenytt også i fremtiden skal gi deg oppdaterte privatøkonomiske nyheter og gode råd, er derfor alle bidrag svært velkomne.

Har du utbytte av det du leser, nøl ikke med å bli en Pengenytt-supporter.

På forhånd takk!

Kent Øksnes, redaktør


TIPS MED VIPPS: 96951

ELLER BRUK KONTONUMMER: 1503.72.68868