Å miste synet må ikke bety at du mister jobben

bilndeforbundetSynsproblemene til Sølvi Nordbø har ikke vært til hinder for at hun kan bidra i arbeidslivet. Nå jobber hun deltid ved Norges Blindeforbund Hordaland. Foto: Inger Aanesland.

En ny undersøkelse dokumenterer viktigheten av å ikke falle ut av arbeidslivet. Norges Blindeforbund mener dette er en tydelig marsjordre til myndighetene for å sikre at mennesker med synstap får rask og tilstrekkelig opplæring og nødvendig tilrettelegging for å beholde eller komme tilbake til jobb.

– Mennesker som går ut av arbeidslivet, opplever at døren blir lukket bak dem. Dette betyr at dersom du havner utenfor arbeidslivet, er veien tilbake vanskelig, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes i Norges Blindeforbund. Dette dokumenteres i en rapport som ble offentliggjort av SSB 16. november.

– Synsproblemene mine har ikke vært til hinder for har at jeg kan bidra i arbeidslivet, takket være ordningen VTAO, varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift, sier Sølvi Nordbø. Hun jobber nå deltid ved Norges Blindeforbund fylkeskontor i Hordaland.

Altfor lang ventetid og mangelfullt tilbud etter synstap

Mange venter svært lenge på å få nødvendig opplæring og rehabilitering etter et synstap, og tilbudet er svært mangelfullt. Dette er svært uheldig for menneskene det gjelder, og det betyr også at samfunnet går glipp av verdifull kompetanse.

– Du mister ikke arbeidsevnen dersom du mister synet, men du trenger å lære å gjøre en del ting på nye måter, sier Bjerknes.

Norges Blindeforbund mener systemet må innrettes slik at du får rask hjelp, og ikke mister relasjonen til arbeidsplassen din dersom du som arbeidstager opplever et synstap. Jo lengre tid det tar før du får opplæring og rehabilitering for å håndtere arbeidshverdagen som svaksynt eller blind, desto større er sannsynligheten for at du aldri kommer tilbake.

Uføretrygd må være siste utvei  

– Rapporten dokumenterer at personer med uføretrygd har en ekstra vanskelig vei inn i arbeidslivet. Samtidig vet vi at mange synshemmede blir uføretrygdet tidlig i livet. Norges Blindeforbund mener uføretrygd må være siste utvei for svaksynte og blinde. Særlig må det unngås at unge synshemmede tilbys uføretrygd i stedet for tiltak som gjør mennesker i stand til å ha en jobb. De som av ulike grunner har redusert arbeidsevne skal selvfølgelig få uføretrygd og en god inntektssikring, men dette skal ikke være en «enkel» løsning for NAV og hjelpeapparat for å slippe å sette inn andre tiltak som opplæring og tilrettelegging, sier Bjerknes.

Stor mangel på arbeidskraft

Næringslivet opplever mangel på arbeidskraft og relevant kompetanse. Samtidig ønsker så mange som 100.000 personer med funksjonsnedsettelser å komme ut i jobb, uten å få muligheten. Jo lengre samfunnet venter med å oppfylle folks rettigheter når det gjelder opplæring og rehabilitering, desto vanskeligere vil det være å lykkes med målet om et inkluderende arbeidsliv.

Norges Blindeforbund forventer at kommunene, NAV og partene i arbeidslivet tar denne ballen nå.

discoverUrl targetUrl trackingUrl
discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1682171%26%23038%3Bmedia_id%3D58186rel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1682171&media_id=58186rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=%23#
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/